Беларусь

р. Горынь

29°C
min: 275, max: 328
27.07.2021
24°C
min: 11, max: 135
27.07.2021
24°C
min: 47, max: 288
27.07.2021
29°C
min: 185, max: 414
27.07.2021

р. Днепр

21°C
min: 45, max: 446
27.07.2021
18°C
min: 23, max: 633
27.07.2021
18°C
min: -205, max: 756
27.07.2021
24°C
min: -49, max: 851
27.07.2021
23°C
min: -48, max: 458
27.07.2021
29°C
min: -48, max: 461
27.07.2021
29°C
min: -48, max: 623
27.07.2021
24°C
min: -52, max: 107
27.07.2021
26°C
min: -79, max: 16
27.07.2021
27°C
min: -76, max: 24
27.07.2021
28°C
min: -76, max: 18
27.07.2021
24°C
min: 269, max: 496
27.07.2021
27°C
min: -18, max: 42
27.07.2021
25°C
min: -34, max: 24
27.07.2021
31°C
min: -293, max: 558
27.07.2021
24°C
min: -240, max: 120
27.07.2021
25°C
min: -223, max: 24
27.07.2021
25°C
min: -224, max: 17
27.07.2021
25°C
min: -223, max: 21
27.07.2021
25°C
min: -218, max: 22
27.07.2021
25°C
min: -22, max: 14
27.07.2021
23°C
min: -22, max: 18
27.07.2021
23°C
min: -27, max: 13
27.07.2021
24°C
min: -27, max: 9
27.07.2021
27°C
min: -62, max: 8
27.07.2021
26°C
min: -59, max: 9
27.07.2021
29°C
min: 448, max: 526
27.07.2021

р. Ипуть

11°C
min: 4, max: 503
27.07.2021

р. Припять

31°C
min: -58207, max: 420651
27.07.2021
25°C
min: 15, max: 481
27.07.2021
26°C
min: 79, max: 587
27.07.2021
25°C
min: 79, max: 910
27.07.2021
23°C
min: -21, max: 723
27.07.2021
29°C
min: 232, max: 385
27.07.2021

р. Проня

23°C
min: 12237, max: 12482
27.07.2021

р. Случь

28°C
min: 1, max: 104
27.07.2021
30°C
min: 145, max: 457
27.07.2021

р. Сож

25°C
min: -23, max: 493
27.07.2021
29°C
min: 8, max: 442
27.07.2021
29°C
min: -27, max: 661
27.07.2021

р. Стыр

29°C
min: 80, max: 246
27.07.2021
22°C
min: 203, max: 464
27.07.2021
22°C
min: 17, max: 284
27.07.2021
27°C
min: 119, max: 320
27.07.2021

р. Уборть

29°C
min: 85, max: 282
27.07.2021

р. Бася

27°C
min: 47, max: 288
05.07.2021

р. Березина

21°C
min: -418, max: 395
05.07.2021
21°C
min: 8, max: 307
05.07.2021
25°C
min: -65, max: 1108
05.07.2021
24°C
min: 48, max: 705
05.07.2021

р. Беседь

27°C
min: -412, max: 404
05.07.2021

р. Бобр

29°C
min: 67, max: 234
05.07.2021

р. Брагинка

32°C
min: 64, max: 188
30.06.2021

р. Вилейское водохранилище

26°C
min: 47, max: 648
05.07.2021

р. Вилия

27°C
min: 12, max: 308
05.07.2021
26°C
min: 47, max: 317
05.07.2021
23°C
min: 35, max: 352
05.07.2021
23°C
min: 47, max: 308
30.06.2021

р. Вихра

25°C
min: 36, max: 524
05.07.2021

р. Гавья

21°C
min: 47, max: 308
05.07.2021

р. Горынь

25°C
min: 79, max: 564
05.07.2021

р. Дисна

26°C
min: 9, max: 778
05.07.2021

р. Днепр

26°C
min: -48, max: 1043
05.07.2021
26°C
min: -48, max: 661
05.07.2021
26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
23°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Добысна

24°C
min: N/A, max: 637
30.06.2021

р. Друть

24°C
min: 23, max: 378
05.07.2021
24°C
min: 26, max: 320
30.06.2021

р. Дрыса

22°C
min: 47, max: 476
30.06.2021

р. Заславское водохранилище

21°C
min: 24, max: 944
30.06.2021

р. Ивня-Бонда

29°C
min: 147, max: 357
30.06.2021

р. Ипуть

26°C
min: 28, max: 400
30.04.2021
27°C
min: 112, max: 535
16.04.2021

р. Канал Бычок

27°C
min: 24, max: 314
30.06.2021

р. Котра

25°C
min: 5, max: 362
05.07.2021

р. Краснослободское водохранилище

25°C
min: 24, max: 1269
30.06.2021

р. Кривинка

21°C
min: 86, max: 259
05.07.2021

р. Лань

24°C
min: 31, max: 314
30.06.2021

р. Лесная

26°C
min: 86, max: 308
05.07.2021
25°C
min: 24, max: 314
05.07.2021

р. Мухавец

28°C
min: -22, max: 379
05.07.2021

р. Нарев

25°C
min: 24, max: 314
05.07.2021

р. Нарочь

27°C
min: 38, max: 308
05.07.2021

р. Нача

25°C
min: -12, max: 190
05.07.2021

р. Неслуха

27°C
min: -81, max: 260
05.07.2021

р. Оболь

23°C
min: 86, max: 518
05.07.2021

р. Озеро Дривяты

27°C
min: 47, max: 202
30.06.2021

р. Озеро Лукомское

25°C
min: 47, max: 181
30.06.2021

р. Озеро Нарочь

28°C
min: 47, max: 195
05.07.2021

р. Озеро Червоное

24°C
min: 24, max: 472
30.06.2021

р. Ольшанка

23°C
min: 38, max: 308
05.07.2021

р. Ореса

20°C
min: 24, max: 314
05.07.2021

р. Остер

25°C
min: 22, max: 310
05.07.2021

р. Ошмянка

23°C
min: 35, max: 308
05.07.2021

р. Пина

25°C
min: N/A, max: 332
05.07.2021

р. Полота

24°C
min: 28, max: 393
05.07.2021

р. Припять

25°C
min: -48, max: 301
05.07.2021
28°C
min: -308, max: 528
05.07.2021

р. Проня

27°C
min: 130, max: 843
12.05.2021

р. Проня (приток Сожа)

28°C
min: 40, max: 411
05.07.2021

р. Птичь

22°C
min: 24, max: 320
05.07.2021
23°C
min: 24, max: 627
05.07.2021

р. Россь

25°C
min: 47, max: 308
05.07.2021

р. Свислочь

21°C
min: 61, max: 576
05.07.2021
21°C
min: 24, max: 917
30.06.2021
25°C
min: 47, max: 394
30.06.2021

р. Случь

24°C
min: -81, max: 417
05.07.2021
24°C
min: 17, max: 314
05.07.2021

р. Сож

25°C
min: 29, max: 2082
05.07.2021

р. Солигорское водохранилище

24°C
min: 24, max: 314
30.06.2021

р. Ствига

27°C
min: 24, max: 591
05.07.2021

р. Страча

23°C
min: 47, max: 125
05.07.2021

р. Стыр

25°C
min: 14, max: 399
05.07.2021

р. Сушанка

26°C
min: 78, max: 357
05.07.2021

р. Уборть

25°C
min: 24, max: 345
05.07.2021

р. Уза (приток Сожа)

29°C
min: 50, max: 312
30.06.2021

р. Узлянка

27°C
min: 47, max: 308
05.07.2021

р. Улла

24°C
min: 86, max: 648
05.07.2021

р. Усвяча

20°C
min: 102, max: 256
N/A
22°C
min: 62, max: 521
30.06.2021

р. Цна (приток Припяти)

25°C
min: -13, max: 314
05.07.2021

р. Чигиринское водохранилище

24°C
min: 24, max: 756
30.06.2021

р. Шать

21°C
min: 72, max: 206
N/A

р. Щара

21°C
min: 16, max: 314
05.07.2021

р. Ясельда

24°C
min: 79, max: 829
05.07.2021
24°C
min: 6, max: 207
05.07.2021