Беларусь

р. Бася

17°C
min: 47, max: 288
17.05.2021

р. Березина

15°C
min: -418, max: 395
17.05.2021
15°C
min: 8, max: 307
17.05.2021
15°C
min: 48, max: 705
17.05.2021

р. Беседь

15°C
min: -412, max: 404
17.05.2021

р. Бобр

15°C
min: 67, max: 234
17.05.2021

р. Брагинка

17°C
min: 64, max: 188
17.05.2021

р. Вилейское водохранилище

15°C
min: 47, max: 648
17.05.2021

р. Вилия

15°C
min: 12, max: 308
17.05.2021
14°C
min: 47, max: 308
17.05.2021
15°C
min: 47, max: 317
17.05.2021
14°C
min: 35, max: 352
17.05.2021

р. Вихра

16°C
min: 36, max: 524
17.05.2021

р. Гавья

13°C
min: 47, max: 308
17.05.2021

р. Горынь

17°C
min: 275, max: 328
17.05.2021
12°C
min: 11, max: 135
17.05.2021
12°C
min: 47, max: 288
17.05.2021
14°C
min: 185, max: 414
17.05.2021
13°C
min: 79, max: 564
17.05.2021

р. Дисна

16°C
min: 9, max: 778
17.05.2021

р. Днепр

18°C
min: 45, max: 446
16.05.2021
16°C
min: 23, max: 633
16.05.2021
16°C
min: -205, max: 756
16.05.2021
17°C
min: -49, max: 851
16.05.2021
17°C
min: -48, max: 1043
17.05.2021
17°C
min: -48, max: 661
17.05.2021
15°C
min: -48, max: 458
17.05.2021
15°C
min: -48, max: 461
17.05.2021
16°C
min: -48, max: 623
17.05.2021
16°C
min: -52, max: 107
17.05.2021
16°C
min: -79, max: 10
17.05.2021
16°C
min: -76, max: 9
17.05.2021
16°C
min: -76, max: 7
17.05.2021
18°C
min: 269, max: 496
17.05.2021
18°C
min: -18, max: 35
17.05.2021
18°C
min: -34, max: 20
17.05.2021
18°C
min: -293, max: 558
17.05.2021
17°C
min: -240, max: 120
17.05.2021
17°C
min: -223, max: 20
17.05.2021
18°C
min: -224, max: 14
17.05.2021
19°C
min: -223, max: 17
17.05.2021
18°C
min: -218, max: 18
17.05.2021
22°C
min: -22, max: 12
17.05.2021
22°C
min: -22, max: 9
17.05.2021
22°C
min: -27, max: 8
17.05.2021
22°C
min: -27, max: 6
17.05.2021
21°C
min: -62, max: -13
17.05.2021
22°C
min: -59, max: -11
17.05.2021
19°C
min: 448, max: 526
17.05.2021

р. Добысна

15°C
min: N/A, max: 637
17.05.2021

р. Друть

17°C
min: 23, max: 378
17.05.2021
17°C
min: 26, max: 320
17.05.2021

р. Дрыса

17°C
min: 47, max: 476
17.05.2021

р. Заславское водохранилище

р. Ивня-Бонда

15°C
min: 147, max: 357
17.05.2021

р. Ипуть

23°C
min: 4, max: 503
17.05.2021

р. Канал Бычок

14°C
min: 24, max: 314
17.05.2021

р. Котра

12°C
min: 5, max: 362
17.05.2021

р. Кривинка

17°C
min: 99, max: 259
17.05.2021

р. Лань

13°C
min: 31, max: 314
17.05.2021

р. Лесная

12°C
min: 108, max: 308
17.05.2021
13°C
min: 24, max: 314
17.05.2021

р. Мухавец

12°C
min: -22, max: 379
17.05.2021

р. Нарев

14°C
min: 24, max: 314
17.05.2021

р. Нарочь

14°C
min: 38, max: 308
17.05.2021

р. Нача

15°C
min: -12, max: 190
17.05.2021

р. Неслуха

13°C
min: -81, max: 260
17.05.2021

р. Оболь

17°C
min: 131, max: 518
17.05.2021

р. Озеро Дривяты

15°C
min: 47, max: 202
17.05.2021

р. Озеро Лукомское

15°C
min: 47, max: 174
17.05.2021

р. Озеро Нарочь

14°C
min: 47, max: 195
17.05.2021

р. Озеро Червоное

14°C
min: 24, max: 314
17.05.2021

р. Ольшанка

13°C
min: 38, max: 308
17.05.2021

р. Ореса

15°C
min: 24, max: 314
17.05.2021

р. Остер

17°C
min: 22, max: 302
17.05.2021

р. Ошмянка

14°C
min: 35, max: 308
17.05.2021

р. Пина

14°C
min: 42, max: 332
17.05.2021

р. Полота

17°C
min: 28, max: 393
17.05.2021

р. Припять

17°C
min: -58207, max: 420651
17.05.2021
14°C
min: 15, max: 481
17.05.2021
14°C
min: -48, max: 301
17.05.2021
14°C
min: 79, max: 587
17.05.2021
15°C
min: 79, max: 910
17.05.2021
15°C
min: -21, max: 723
17.05.2021
13°C
min: 232, max: 385
17.05.2021
15°C
min: -308, max: 528
17.05.2021

р. Проня

21°C
min: 12237, max: 12482
17.05.2021
21°C
min: 130, max: 843
12.05.2021

р. Проня (приток Сожа)

17°C
min: 40, max: 411
17.05.2021

р. Птичь

15°C
min: 24, max: 320
17.05.2021
15°C
min: 24, max: 627
17.05.2021

р. Россь

12°C
min: 47, max: 308
17.05.2021

р. Свислочь

15°C
min: 61, max: 576
17.05.2021
15°C
min: 24, max: 917
17.05.2021
12°C
min: 47, max: 394
17.05.2021

р. Случь

17°C
min: 1, max: 104
17.05.2021
14°C
min: 145, max: 457
17.05.2021
14°C
min: -81, max: 417
17.05.2021
14°C
min: 17, max: 314
17.05.2021

р. Сож

16°C
min: -23, max: 493
16.05.2021
16°C
min: 29, max: 479
17.05.2021
16°C
min: 8, max: 442
17.05.2021
15°C
min: -27, max: 661
17.05.2021

р. Солигорское водохранилище

14°C
min: 24, max: 314
17.05.2021

р. Ствига

13°C
min: 24, max: 591
17.05.2021

р. Страча

14°C
min: 47, max: 114
17.05.2021

р. Стыр

18°C
min: 80, max: 246
17.05.2021
13°C
min: 203, max: 464
17.05.2021
13°C
min: 17, max: 284
17.05.2021
14°C
min: 119, max: 320
17.05.2021
14°C
min: 14, max: 399
17.05.2021

р. Сушанка

17°C
min: 78, max: 357
17.05.2021

р. Уборть

15°C
min: 24, max: 345
17.05.2021

р. Уза (приток Сожа)

15°C
min: 50, max: 312
17.05.2021

р. Узлянка

14°C
min: 47, max: 308
17.05.2021

р. Улла

17°C
min: 111, max: 648
17.05.2021

р. Усвяча

17°C
min: 62, max: 521
17.05.2021

р. Чигиринское водохранилище

17°C
min: 24, max: 756
17.05.2021

р. Щара

13°C
min: 16, max: 314
17.05.2021

р. Ясельда

12°C
min: 79, max: 829
17.05.2021
14°C
min: 6, max: 207
17.05.2021

р. Березина

15°C
min: -65, max: 1108
13.08.2020

р. Днепр

22°C
min: N/A, max: N/A
N/A
22°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Ипуть

17°C
min: 28, max: 400
30.04.2021
14°C
min: 112, max: 535
16.04.2021

р. Усвяча

18°C
min: 102, max: 256
N/A

р. Цна (приток Припяти)

13°C
min: -13, max: 314
08.08.2020

р. Шать

15°C
min: 72, max: 206
N/A