Сибирь Восточная

р. Абакан

t воздуха: 3°C
min: 82, max: 671
22.04.2021
t воздуха: 9°C
min: 367, max: 1014
22.04.2021
t воздуха: 9°C
min: 31, max: 638
22.04.2021

р. Ангара

t воздуха: 2°C
min: 310, max: 461
22.04.2021
t воздуха: 2°C
min: 200, max: 432
22.04.2021
t воздуха: 2°C
min: 1, max: 204
22.04.2021
t воздуха: 2°C
min: 214, max: 896
22.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 213, max: 886
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: -85, max: 584
22.04.2021
t воздуха: 0°C
min: -80, max: 350
22.04.2021
t воздуха: -0°C
min: 82, max: 791
22.04.2021

р. Аргунь

t воздуха: 3°C
min: N/A, max: 720
22.04.2021

р. Баргузин

t воздуха: 1°C
min: 146, max: 416
22.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 113, max: 771
22.04.2021

р. Белая (приток Ангары)

t воздуха: 3°C
min: 164, max: 567
22.04.2021

р. Бий-Хем

t воздуха: 2°C
min: 164, max: 510
22.04.2021

р. Бирюса

t воздуха: -2°C
min: 85, max: 321
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: 36, max: 522
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: 215, max: 725
22.04.2021

р. Большой Пит

t воздуха: -0°C
min: 7, max: 406
22.04.2021

р. Верхняя Ангара

t воздуха: -4°C
min: N/A, max: 514
22.04.2021

р. Вилюй

t воздуха: -1°C
min: 79, max: 1119
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: N/A, max: 1071
20.04.2021
t воздуха: -7°C
min: 52, max: 1075
22.04.2021
t воздуха: -7°C
min: N/A, max: 1144
22.04.2021

р. Витим

t воздуха: -0°C
min: N/A, max: 772
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: N/A, max: 1543
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: -23, max: 1211
22.04.2021

р. Елогуй

t воздуха: -2°C
min: 183, max: 730
22.04.2021

р. Енисей

t воздуха: 3°C
min: N/A, max: 653
22.04.2021
t воздуха: 2°C
min: 242, max: 626
22.04.2021
t воздуха: 9°C
min: 4, max: 431
22.04.2021
t воздуха: 7°C
min: N/A, max: 350
22.04.2021
t воздуха: 7°C
min: N/A, max: 538
22.04.2021
t воздуха: 7°C
min: N/A, max: 429
22.04.2021
t воздуха: 0°C
min: 120, max: 720
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 155, max: 785
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 81, max: 973
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: -85, max: 846
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: 152, max: 1445
22.04.2021
t воздуха: -0°C
min: 150, max: 1292
22.04.2021
t воздуха: -0°C
min: 199, max: 1809
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 11, max: 1726
22.04.2021
t воздуха: -2°C
min: 163, max: 1998
22.04.2021
t воздуха: 8°C
min: 162, max: 1961
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: -5, max: 1665
22.04.2021
t воздуха: 0°C
min: 31, max: 1539
20.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 114, max: 1333
20.04.2021

р. Ингода

t воздуха: 4°C
min: 75, max: 351
22.04.2021
t воздуха: 2°C
min: N/A, max: 400
22.04.2021
t воздуха: 3°C
min: N/A, max: 439
22.04.2021

р. Ия

t воздуха: 0°C
min: 184, max: 1357
22.04.2021

р. Казыр (исток Тубы)

t воздуха: 3°C
min: N/A, max: 831
22.04.2021

р. Кан

t воздуха: 2°C
min: 8, max: 430
22.04.2021

р. Кас

t воздуха: -3°C
min: 259, max: 865
22.04.2021

р. Кизир

t воздуха: 4°C
min: 442, max: 927
22.04.2021

р. Киренга

min: 3, max: 312
22.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -15, max: 310
22.04.2021
t воздуха: -3°C
min: N/A, max: 595
22.04.2021

р. Китой

t воздуха: 1°C
min: -31, max: 290
22.04.2021
t воздуха: 2°C
min: 68, max: 390
22.04.2021

р. Кута

t воздуха: -3°C
min: 28, max: 544
22.04.2021

р. Нерча

t воздуха: 3°C
min: 102, max: 740
22.04.2021

р. Нижняя Тунгуска

t воздуха: 2°C
min: 181, max: 1193
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 218, max: 1709
22.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 503, max: 2905
22.04.2021

р. Озеро Байкал

t воздуха: 2°C
min: 133, max: 284
22.04.2021
t воздуха: -5°C
min: N/A, max: 279
22.04.2021

р. Ока Саянская

t воздуха: 3°C
min: N/A, max: 543
22.04.2021
t воздуха: 0°C
min: 76, max: 556
22.04.2021

р. Олха

t воздуха: 2°C
min: -1, max: 1846
22.04.2021

р. Онон

t воздуха: 4°C
min: 12, max: 409
22.04.2021

р. Оя

t воздуха: 4°C
min: 54, max: 350
22.04.2021

р. Подкаменная Тунгуска

t воздуха: 0°C
min: -1, max: 972
22.04.2021
t воздуха: -1°C
min: 30, max: 1582
22.04.2021
t воздуха: -0°C
min: -4366, max: 1591
22.04.2021

р. Селенга

t воздуха: 4°C
min: 120, max: 493
22.04.2021
t воздуха: 5°C
min: N/A, max: 526
22.04.2021
t воздуха: 5°C
min: -178, max: 207
22.04.2021

р. Снежная

t воздуха: -0°C
min: 94, max: 338
22.04.2021

р. Сым

t воздуха: -1°C
min: 529, max: 1043
22.04.2021

р. Тасеева

t воздуха: -0°C
min: 57, max: 770
22.04.2021

р. Туба

t воздуха: 5°C
min: N/A, max: 994
22.04.2021

р. Уда (Чуна)

t воздуха: 5°C
min: N/A, max: 286
22.04.2021
t воздуха: -0°C
min: 64, max: 391
22.04.2021

р. Ус

t воздуха: 2°C
min: 232, max: 455
22.04.2021

р. Чикой

t воздуха: 5°C
min: N/A, max: 400
22.04.2021

р. Шилка

t воздуха: 3°C
min: -34, max: 1209
22.04.2021

р. Элегест

t воздуха: -3°C
min: 173, max: 410
22.04.2021

р. Ага

t воздуха: 2°C
min: 144, max: 336
N/A
min: 134, max: 223
N/A

р. Агита

t воздуха: -1°C
min: 1, max: 335
N/A

р. Агул

t воздуха: 2°C
min: 310, max: 571
N/A

р. Алаш

t воздуха: -2°C
min: 339, max: 649
N/A

р. Аленгуй

t воздуха: 2°C
min: 11, max: 228
N/A
t воздуха: 2°C
min: 29, max: 302
N/A

р. Алеур

t воздуха: -1°C
min: 28, max: 301
N/A

р. Амазар

t воздуха: -2°C
min: 62, max: 322
19.08.2020
t воздуха: -1°C
min: 23, max: 643
N/A

р. Амыл

t воздуха: 2°C
min: 392, max: 692
N/A
t воздуха: 4°C
min: 505, max: 909
N/A

р. Анга

t воздуха: -3°C
min: 160, max: 343
N/A

р. Ангара

t воздуха: 2°C
min: -39, max: 180
N/A
min: 296, max: 626
N/A
t воздуха: 2°C
min: -8, max: 464
N/A
t воздуха: 4°C
min: 109, max: 318
N/A
t воздуха: -4°C
min: 135, max: 293
N/A
t воздуха: -3°C
min: -3, max: 471
N/A
min: 26, max: 176
N/A
t воздуха: -1°C
min: 112, max: 4457
N/A
t воздуха: -1°C
min: 27, max: 337
N/A
t воздуха: -3°C
min: 35, max: 1065
N/A
t воздуха: 2°C
min: 311, max: 331
10.05.2020

р. Ангаракан

t воздуха: -4°C
min: 25, max: 233
N/A

р. Анжа

t воздуха: 2°C
min: 61, max: 277
N/A

р. Араданка

t воздуха: -1°C
min: 222, max: 397
N/A

р. Аргода

t воздуха: 0°C
min: 173, max: 451
N/A

р. Аргунь

t воздуха: 8°C
min: -261, max: 343
N/A
t воздуха: 8°C
min: -25, max: 344
N/A
t воздуха: 6°C
min: -57, max: 409
N/A
t воздуха: 6°C
min: 42, max: 531
19.08.2020
t воздуха: 2°C
min: 230, max: 837
19.08.2020

р. Аса

t воздуха: 5°C
min: 218, max: 362
N/A

р. Бада

t воздуха: -2°C
min: 173, max: 450
N/A

р. Бадарма

t воздуха: -3°C
min: 75, max: 371
N/A

р. Базаиха

t воздуха: 7°C
min: 38, max: 187
N/A

р. Баляга

t воздуха: 1°C
min: 43, max: 310
N/A

р. Баргузин

min: 151, max: 393
N/A

р. Безымянная

t воздуха: -1°C
min: 10, max: 170
N/A

р. Белый Урюм

t воздуха: -1°C
min: -22, max: 211
N/A

р. Бея

t воздуха: 2°C
min: 266, max: 481
N/A

р. Бирит

t воздуха: 1°C
min: 62, max: 223
N/A

р. Бирюса

t воздуха: 0°C
min: 7, max: 390
N/A
t воздуха: -0°C
min: 90, max: 398
N/A
t воздуха: 7°C
min: 18, max: 329
N/A
t воздуха: -3°C
min: 101, max: 670
N/A

р. Блудная

t воздуха: 2°C
min: 32, max: 245
N/A

р. Большая Белая

t воздуха: -2°C
min: 219, max: 393
N/A
t воздуха: 0°C
min: 307, max: 661
N/A

р. Большая Ерба

t воздуха: 2°C
min: 18, max: 261
N/A

р. Большая Лиственная

t воздуха: 2°C
min: -20, max: 97
N/A

р. Большая Речка (приток Байкала)

t воздуха: -1°C
min: 31, max: 231
N/A

р. Большая Слизнева

t воздуха: 7°C
min: 2, max: 88
N/A

р. Большая Сухая

t воздуха: -2°C
min: 90, max: 202
N/A

р. Большая Тель

t воздуха: 1°C
min: 86, max: 328
N/A

р. Большая Уря

t воздуха: 2°C
min: 149, max: 534
N/A

р. Большая Хета

t воздуха: 1°C
min: 257, max: 1289
N/A

р. Большая Чичатка

t воздуха: -1°C
min: 81, max: 498
N/A

р. Большая Шушь

t воздуха: 3°C
min: -37, max: 103
N/A

р. Большой Енисей

t воздуха: -0°C
min: 188, max: 688
N/A
t воздуха: 3°C
min: 174, max: 644
N/A

р. Большой Он

t воздуха: -4°C
min: 239, max: 353
N/A

р. Большой Пит

t воздуха: -2°C
min: 2, max: 490
N/A

р. Борзя

t воздуха: 3°C
min: 53, max: 223
N/A
t воздуха: 5°C
min: -31, max: 223
N/A

р. Брянка

t воздуха: 5°C
min: 118, max: 336
N/A

р. Бугульдейка

t воздуха: -1°C
min: 96, max: 315
N/A

р. Бузим

t воздуха: 2°C
min: 155, max: 709
N/A

р. Букукун

t воздуха: 1°C
min: 100, max: 228
N/A

р. Бурен

t воздуха: 2°C
min: 118, max: 274
N/A

р. Бурная

t воздуха: -4°C
min: 14, max: 638
N/A

р. Вельмо

t воздуха: -3°C
min: 175, max: 950
N/A
t воздуха: -5°C
min: 218, max: 814
N/A

р. Верхняя Ангара

t воздуха: -4°C
min: 41, max: 334
N/A

р. Верхняя Борзя

t воздуха: 5°C
min: 19, max: 218
N/A

р. Верхняя Луббия

t воздуха: -0°C
min: 194, max: 369
N/A

р. Видим

t воздуха: -3°C
min: 37, max: 183
N/A

р. Вилюй

t воздуха: 2°C
min: 99, max: 998
N/A
t воздуха: 2°C
min: 177, max: 1011
N/A
t воздуха: -1°C
min: 81, max: 1132
N/A
t воздуха: -0°C
min: 217, max: 1240
N/A
t воздуха: -2°C
min: 918, max: 2151
N/A
t воздуха: -1°C
min: 326, max: 1180
N/A

р. Вилюйка

t воздуха: 5°C
min: 73, max: 283
N/A

р. Витим

min: 69, max: 703
N/A
t воздуха: -3°C
min: 30, max: 1006
N/A
min: 111, max: 876
N/A
min: 264, max: 786
N/A
t воздуха: -1°C
min: 211, max: 1433
N/A

р. Вихорева

t воздуха: 4°C
min: 30, max: 433
N/A
t воздуха: 4°C
min: 101, max: 477
N/A

р. Выдринная

t воздуха: -2°C
min: 123, max: 287
N/A

р. Газимур

t воздуха: 2°C
min: 28, max: 147
N/A
t воздуха: -0°C
min: 118, max: 343
N/A

р. Голоустная

t воздуха: -1°C
min: 11, max: 390
N/A

р. Горбиачин

р. Гоуджекит

t воздуха: -8°C
min: 69, max: 227
N/A

р. Гравийка

t воздуха: 1°C
min: 32, max: 232
N/A

р. Гутара

р. Давше (Давша)

t воздуха: -4°C
min: 322, max: 384
N/A

р. Деген

t воздуха: -2°C
min: 67, max: 370
N/A

р. Джида

t воздуха: 1°C
min: 204, max: 540
N/A
t воздуха: 5°C
min: 170, max: 493
N/A

р. Дубчес

t воздуха: -2°C
min: 130, max: 847
N/A

р. Енисей

t воздуха: 4°C
min: 102, max: 509
N/A
t воздуха: 4°C
min: 364, max: 637
N/A
t воздуха: 2°C
min: 29, max: 393
N/A
t воздуха: 9°C
min: 330, max: 562
N/A
t воздуха: 2°C
min: 29, max: 408
N/A
t воздуха: 1°C
min: 65, max: 808
N/A
t воздуха: -1°C
min: 106, max: 845
N/A
t воздуха: -4°C
min: 73, max: 1147
16.10.2020
t воздуха: -0°C
min: 11, max: 1934
N/A
t воздуха: 1°C
min: 101, max: 2005
N/A
t воздуха: 1°C
min: N/A, max: 846
27.10.2020

р. Ерачимо

t воздуха: 0°C
min: 591, max: 981
N/A

р. Есауловка

t воздуха: 7°C
min: 116, max: 389
N/A

р. Желтура

t воздуха: 4°C
min: 171, max: 333
N/A

р. Зима

t воздуха: 1°C
min: 187, max: 313
N/A

р. Зун-Кука

t воздуха: 2°C
min: 74, max: 200
N/A

р. Зун-Мурин

t воздуха: -0°C
min: -35, max: 198
N/A

р. Ида

t воздуха: 3°C
min: 4, max: 250
N/A

р. Икей

t воздуха: 1°C
min: 187, max: 427
N/A

р. Илань

t воздуха: 1°C
min: 27, max: 334
N/A

р. Иля

t воздуха: 3°C
min: 7, max: 252
N/A

р. Ина

t воздуха: -0°C
min: 293, max: 510
N/A

р. Ингода

t воздуха: 3°C
min: 79, max: 340
19.08.2020
t воздуха: 2°C
min: 151, max: 567
N/A
t воздуха: 3°C
min: 68, max: 486
N/A
t воздуха: 3°C
min: 135, max: 507
N/A

р. Ирба

t воздуха: 3°C
min: 300, max: 627
N/A

р. Иркинеева

t воздуха: -2°C
min: 85, max: 908
N/A

р. Иркут

t воздуха: 0°C
min: 146, max: 472
N/A
t воздуха: -1°C
min: 21, max: 481
N/A
t воздуха: 2°C
min: 30, max: 504
N/A
t воздуха: 2°C
min: 355, max: 694
N/A
t воздуха: 2°C
min: 24, max: 344
N/A
t воздуха: -5°C
min: 2, max: 324
N/A

р. Итанца

t воздуха: 5°C
min: 58, max: 192
N/A

р. Ия

t воздуха: 1°C
min: 80, max: 353
N/A

р. Кадалинка (Кадала)

t воздуха: 2°C
min: 12, max: 158
N/A

р. Кадуй

t воздуха: -0°C
min: 72, max: 415
N/A

р. Калтат

t воздуха: 7°C
min: 54, max: 186
N/A
t воздуха: 1°C
min: 82, max: 572
N/A

р. Кан

t воздуха: 1°C
min: 19, max: 367
N/A
t воздуха: 2°C
min: 32, max: 381
N/A
t воздуха: -0°C
min: 44, max: 460
N/A

р. Кантегир

min: 454, max: 675
N/A

р. Карабула

t воздуха: -1°C
min: -36, max: 371
N/A

р. Карповка

t воздуха: 2°C
min: 84, max: 236
N/A

р. Катанца

t воздуха: 2°C
min: 88, max: 219
N/A

р. Кача

t воздуха: 7°C
min: 53, max: 310
N/A
t воздуха: 7°C
min: 13, max: 270
N/A

р. Кебеж

t воздуха: 2°C
min: 52, max: 312
N/A

р. Кижинга

р. Кика

t воздуха: -3°C
min: 10, max: 234
N/A

р. Киран

t воздуха: 5°C
min: 25, max: 255
N/A

р. Кирей

t воздуха: 1°C
min: 124, max: 348
N/A

р. Киренга

t воздуха: -3°C
min: 207, max: 486
N/A
t воздуха: -5°C
min: 173, max: 546
N/A

р. Китой

t воздуха: -2°C
min: 14, max: 359
N/A

р. Кия (приток Шилки)

t воздуха: 3°C
min: 40, max: 461
N/A

р. Кома

t воздуха: 3°C
min: 204, max: 334
N/A

р. Копь

t воздуха: 3°C
min: 185, max: 508
N/A

р. Крол

t воздуха: -1°C
min: 167, max: 331
N/A

р. Куда

t воздуха: -1°C
min: 18, max: 145
N/A
t воздуха: 2°C
min: 49, max: 202
N/A

р. Кудун

t воздуха: 2°C
min: -36, max: 154
N/A

р. Куйтунка

t воздуха: 5°C
min: 124, max: 407
N/A

р. Култучная

t воздуха: -1°C
min: 9, max: 133
N/A

р. Кунгус

t воздуха: 2°C
min: 144, max: 373
N/A
t воздуха: 2°C
min: 161, max: 354
N/A

р. Курба

t воздуха: 3°C
min: 88, max: 228
N/A

р. Курейка

t воздуха: 0°C
min: 119, max: 922
N/A
t воздуха: 0°C
min: -20, max: 770
N/A

р. Куренга

t воздуха: 1°C
min: 23, max: 262
N/A
t воздуха: 2°C
min: 1, max: 412
N/A

р. Курзанка

t воздуха: 0°C
min: 86, max: 344
N/A

р. Кута

t воздуха: -4°C
min: 85, max: 581
N/A

р. Куэнга

t воздуха: 2°C
min: 115, max: 639
N/A

р. Кызыл-Хем

t воздуха: 1°C
min: 16, max: 273
N/A

р. Кыра

t воздуха: 4°C
min: 24, max: 362
N/A

р. Максимиха

t воздуха: -6°C
min: 362, max: 416
N/A

р. Малая Белая

t воздуха: -2°C
min: 73, max: 312
N/A
t воздуха: 2°C
min: 2, max: 148
N/A

р. Малая Курба

t воздуха: -2°C
min: 69, max: 227
N/A

р. Малый Абакан

t воздуха: -6°C
min: 123, max: 476
N/A

р. Малый Арбат

t воздуха: 1°C
min: 79, max: 281
N/A

р. Малый Енисей

t воздуха: 3°C
min: 8, max: 470
N/A
t воздуха: 4°C
min: -17, max: 555
N/A
t воздуха: 3°C
min: 3, max: 622
N/A

р. Малый Кас

t воздуха: -2°C
min: 77, max: 528
N/A

р. Мана

t воздуха: 1°C
min: 132, max: 328
N/A
t воздуха: 2°C
min: 184, max: 394
N/A
t воздуха: 7°C
min: 26, max: 356
N/A

р. Матур

t воздуха: -2°C
min: 74, max: 266
N/A

р. Менза

t воздуха: 3°C
min: 181, max: 388
N/A

р. Мизин

t воздуха: 2°C
min: 12, max: 264
N/A

р. Мимия

t воздуха: 0°C
min: 205, max: 314
N/A

р. Минусинка

t воздуха: 8°C
min: 428, max: 672
N/A

р. Могойтуй

t воздуха: 3°C
min: 36, max: 132
N/A

р. Модонкуль

t воздуха: -1°C
min: 245, max: 366
N/A

р. Мура

t воздуха: -2°C
min: 147, max: 621
N/A
t воздуха: -3°C
min: 44, max: 507
N/A

р. Мурин

t воздуха: -1°C
min: 4, max: 274
N/A

р. Мысовка

t воздуха: -2°C
min: 177, max: 294
N/A

р. Непа

t воздуха: -2°C
min: 60, max: 660
N/A
t воздуха: -1°C
min: 16, max: 750
N/A

р. Нерча

t воздуха: -0°C
min: 154, max: 670
N/A
t воздуха: 2°C
min: 125, max: 723
N/A

р. Нижняя Борзя

t воздуха: 3°C
min: 133, max: 381
N/A

р. Нижняя Подъемная

t воздуха: 1°C
min: 138, max: 288
N/A
t воздуха: 1°C
min: 61, max: 334
N/A

р. Нижняя Тунгуска

t воздуха: -5°C
min: 48, max: 768
N/A
t воздуха: -1°C
min: 63, max: 971
N/A
t воздуха: -0°C
min: 76, max: 1233
N/A
t воздуха: -0°C
min: 195, max: 1843
N/A
t воздуха: -4°C
min: 2, max: 548
N/A

р. Никишка

t воздуха: 2°C
min: 119, max: 336
N/A

р. Новая Наледная

t воздуха: 1°C
min: 124, max: 170
N/A

р. Ода

t воздуха: 2°C
min: 5, max: 118
N/A

р. Ока Саянская

t воздуха: -4°C
min: 110, max: 414
N/A
min: 20, max: 438
N/A
t воздуха: 1°C
min: 118, max: 525
N/A

р. Оленья Речка

р. Она (приток Абакана)

t воздуха: -1°C
min: 140, max: 375
N/A

р. Она (приток Уды)

t воздуха: 1°C
min: 28, max: 200
N/A

р. Онон

t воздуха: 5°C
min: -14, max: 423
N/A
t воздуха: 4°C
min: 124, max: 474
19.08.2020
t воздуха: 5°C
min: 270, max: 569
N/A
t воздуха: 4°C
min: 335, max: 611
N/A

р. Орлик (приток Оки Саянской)

t воздуха: -4°C
min: 69, max: 147
N/A

р. Оронгой

t воздуха: 5°C
min: 70, max: 224
N/A

р. Оса

t воздуха: 2°C
min: 41, max: 263
N/A

р. Подкаменная Тунгуска

t воздуха: -2°C
min: 200, max: 1369
30.06.2020
t воздуха: -5°C
min: 2, max: 1534
N/A

р. Пойма

t воздуха: -0°C
min: 106, max: 622
N/A

р. Половинная

t воздуха: 2°C
min: 64, max: 273
N/A

р. Похабиха

t воздуха: -2°C
min: 2, max: 368
N/A

р. Рель

t воздуха: -4°C
min: 16, max: 441
N/A

р. Решеты

t воздуха: -1°C
min: 33, max: 223
N/A

р. Рыбная

t воздуха: 2°C
min: 367, max: 761
N/A

р. Селенга

t воздуха: 5°C
min: 190, max: 438
N/A
t воздуха: 5°C
min: -85, max: 299
N/A
t воздуха: 5°C
min: -2, max: 376
N/A

р. Сисим

t воздуха: 2°C
min: 217, max: 494
N/A

р. Слюдянка

t воздуха: -2°C
min: 162, max: 257
N/A

р. Советская Речка

t воздуха: 0°C
min: 127, max: 821
N/A

р. Солзан

t воздуха: -1°C
min: 214, max: 357
N/A

р. Сон

t воздуха: 3°C
min: 149, max: 354
N/A

р. Сос

t воздуха: 2°C
min: 160, max: 270
N/A

р. Сухой Пит

t воздуха: -2°C
min: 21, max: 222
N/A

р. Сыда

t воздуха: 2°C
min: 175, max: 386
N/A

р. Тагна

t воздуха: -0°C
min: 167, max: 305
N/A

р. Тагул

t воздуха: 0°C
min: 40, max: 510
N/A

р. Таймура

t воздуха: 0°C
min: 23, max: 772
N/A

р. Талангуй

t воздуха: 0°C
min: 1, max: 200
N/A

р. Тапса

t воздуха: 3°C
min: 61, max: 164
N/A

р. Татарка

t воздуха: -2°C
min: 263, max: 511
N/A

р. Таштып

t воздуха: 1°C
min: 22, max: 225
N/A

р. Тембенчи

р. Темник

t воздуха: 2°C
min: 20, max: 258
N/A

р. Тесь

t воздуха: 8°C
min: 102, max: 168
N/A

р. Тея

min: 38, max: 177
N/A

р. Тойсук

t воздуха: -1°C
min: 52, max: 229
N/A

р. Топорок

t воздуха: -1°C
min: 86, max: 396
N/A

р. Туманшет

t воздуха: -0°C
min: 16, max: 322
N/A

р. Тунак

t воздуха: -1°C
min: -10, max: 160
N/A

р. Турга

t воздуха: 4°C
min: 36, max: 227
N/A

р. Турка

t воздуха: -5°C
min: 168, max: 306
N/A

р. Турухан

t воздуха: 1°C
min: 516, max: 1742
N/A

р. Тыя

t воздуха: -5°C
min: 155, max: 427
N/A

р. Убей

t воздуха: 1°C
min: 90, max: 242
N/A

р. Уда (приток Селенги)

t воздуха: 2°C
min: 59, max: 239
N/A
t воздуха: 2°C
min: 53, max: 295
N/A
t воздуха: 5°C
min: 86, max: 245
N/A

р. Уда (Чуна)

t воздуха: -3°C
min: 27, max: 313
N/A
t воздуха: -3°C
min: 70, max: 514
N/A
t воздуха: 1°C
min: 104, max: 395
N/A
t воздуха: 1°C
min: 103, max: 428
N/A
t воздуха: -1°C
min: 130, max: 556
N/A
t воздуха: -2°C
min: 62, max: 474
N/A
t воздуха: -1°C
min: 65, max: 534
N/A

р. Уйбат

t воздуха: 2°C
min: 272, max: 518
N/A

р. Ульдза-Гол

t воздуха: 5°C
min: 14, max: 170
N/A

р. Ульдурга

t воздуха: -0°C
min: 34, max: 338
N/A

р. Унго

t воздуха: 2°C
min: 10, max: 230
N/A

р. Унда

t воздуха: 0°C
min: 138, max: 356
N/A
t воздуха: 1°C
min: 7, max: 224
N/A
t воздуха: 2°C
min: 97, max: 272
N/A

р. Урульга

t воздуха: 3°C
min: 55, max: 193
N/A

р. Урулюнгуй

t воздуха: 6°C
min: 133, max: 316
N/A

р. Ус

t воздуха: -2°C
min: 200, max: 381
N/A

р. Усолка

t воздуха: -1°C
min: 2, max: 686
N/A

р. Утулик

t воздуха: -1°C
min: 145, max: 293
N/A

р. Учирка

t воздуха: 4°C
min: 127, max: 267
N/A

р. Ушаковка

t воздуха: 2°C
min: 33, max: 232
N/A
t воздуха: 2°C
min: 90, max: 339
N/A

р. Уярка

t воздуха: 2°C
min: 176, max: 490
N/A

р. Хабык

t воздуха: 2°C
min: 176, max: 330
N/A

р. Хадама

t воздуха: -3°C
min: 55, max: 210
N/A

р. Хайта

t воздуха: 1°C
min: 18, max: 186
N/A

р. Хамней

t воздуха: 1°C
min: 34, max: 296
N/A

р. Хамсыра

t воздуха: 1°C
min: 31, max: 362
N/A

р. Хантайка

min: 756, max: 1372
N/A
t воздуха: 1°C
min: -56, max: 1287
N/A

р. Хара-Мурин

t воздуха: -1°C
min: 82, max: 308
N/A

р. Харат

t воздуха: 2°C
min: 71, max: 243
N/A

р. Харлахта

t воздуха: -1°C
min: 75, max: 154
N/A

р. Хатанга

min: 132, max: 970
N/A

р. Хемчик

t воздуха: 5°C
min: 156, max: 489
N/A

р. Хета

р. Хила

t воздуха: 3°C
min: 37, max: 152
N/A

р. Хилок

t воздуха: 1°C
min: -62, max: 136
N/A
t воздуха: 0°C
min: 57, max: 274
N/A
t воздуха: 3°C
min: 120, max: 369
N/A
t воздуха: 4°C
min: 87, max: 319
N/A
t воздуха: 4°C
min: 356, max: 616
N/A

р. Хойто-Ага

t воздуха: 3°C
min: 57, max: 210
N/A

р. Холодная

t воздуха: -6°C
min: 6, max: 241
N/A

р. Цакирка

t воздуха: -2°C
min: 62, max: 217
N/A

р. Чадана

t воздуха: 4°C
min: 77, max: 408
N/A

р. Чадобец

t воздуха: 0°C
min: 69, max: 730
N/A

р. Черная (приток Енисея)

t воздуха: 0°C
min: 168, max: 393
N/A

р. Черный Урюм

t воздуха: -1°C
min: 198, max: 633
N/A

р. Чикой

t воздуха: 1°C
min: 99, max: 269
N/A
t воздуха: 4°C
min: 142, max: 390
N/A
t воздуха: 3°C
min: 54, max: 269
N/A
t воздуха: 3°C
min: 20, max: 354
N/A

р. Читинка (Чита)

t воздуха: 2°C
min: 5, max: 331
N/A
t воздуха: 2°C
min: 39, max: 298
N/A
t воздуха: 2°C
min: 23, max: 391
N/A

р. Чукша

t воздуха: -2°C
min: 67, max: 607
N/A

р. Чуня

t воздуха: -0°C
min: 63, max: 848
N/A
t воздуха: -0°C
min: 275, max: 1094
N/A

р. Шадат

t воздуха: 1°C
min: 114, max: 454
N/A

р. Шаманка

t воздуха: 0°C
min: 72, max: 173
N/A

р. Шилка

t воздуха: 4°C
min: -30, max: 506
19.08.2020
t воздуха: 2°C
min: 39, max: 591
19.08.2020
t воздуха: 1°C
min: -34, max: 559
N/A
t воздуха: 1°C
min: 29, max: 781
N/A

р. Шушь

t воздуха: 8°C
min: 10, max: 828
N/A

р. Эдучанка

t воздуха: -3°C
min: 276, max: 503
N/A

р. Эндэ

t воздуха: 0°C
min: 172, max: 586
N/A

р. Эрзин

t воздуха: 3°C
min: 100, max: 284
N/A

р. Янчуй

t воздуха: -4°C
min: 17, max: 459
N/A