Кавказ

р. Абин

t воздуха: 23°C
min: -972, max: -747
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: -556, max: -60
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -995, max: -436
29.09.2020

р. Абрау

t воздуха: 26°C
min: -347, max: -284
29.09.2020

р. Аварское Койсу

t воздуха: 20°C
min: 76, max: 372
28.09.2020

р. Адагум

t воздуха: 25°C
min: 128, max: 776
28.09.2020

р. Адерба

t воздуха: 23°C
min: -395, max: -196
29.09.2020

р. Аксаут

t воздуха: 23°C
min: 103, max: 390
28.09.2020

р. Анапка

t воздуха: 26°C
min: -480, max: -241
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -562, max: -439
29.09.2020

р. Андийское Койсу

t воздуха: 22°C
min: 8, max: 236
28.09.2020

р. Андрюк

t воздуха: 26°C
min: -623, max: -262
29.09.2020

р. Аргун

t воздуха: 18°C
min: 33, max: 246
28.09.2020

р. Ардон

t воздуха: 15°C
min: 126, max: 350
28.09.2020

р. Армянская

t воздуха: 26°C
min: -537, max: -65
29.09.2020

р. Асса

t воздуха: 15°C
min: 70, max: 290
28.09.2020

р. Афипс

t воздуха: 23°C
min: -507, max: -126
29.09.2020
t воздуха: 23°C
min: N/A, max: 1007
28.09.2020

р. Аше

t воздуха: 21°C
min: -803, max: -331
29.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -841, max: -565
29.09.2020

р. Баканка

t воздуха: 26°C
min: -1052, max: -236
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -510, max: -405
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -988, max: -692
29.09.2020

р. Бейсуг

t воздуха: 23°C
min: -634, max: -441
29.09.2020

р. Белая (приток Кубани)

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: 383
28.09.2020
t воздуха: 27°C
min: N/A, max: 573
28.09.2020
t воздуха: 28°C
min: N/A, max: 464
28.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -1583, max: -1048
29.09.2020

р. Белка

t воздуха: 18°C
min: 49, max: 490
28.09.2020

р. Беранда

t воздуха: 24°C
min: -414, max: -393
29.09.2020

р. Бетта

t воздуха: 25°C
min: -664, max: -531
29.09.2020

р. Бзугу

t воздуха: 24°C
min: 6360, max: 6495
29.09.2020

р. Битха

t воздуха: 24°C
min: -5668, max: -619
29.09.2020

р. Богого

t воздуха: 26°C
min: -596, max: -397
29.09.2020

р. Большая Лаба

t воздуха: 24°C
min: 150, max: 383
28.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -526, max: -217
29.09.2020

р. Большая Хоста

t воздуха: 24°C
min: -756, max: -615
29.09.2020

р. Большой Зеленчук

t воздуха: 14°C
min: 219, max: 416
28.09.2020
t воздуха: 24°C
min: 217, max: 337
28.09.2020

р. Большой Чохрак

t воздуха: 27°C
min: -505, max: -68
29.09.2020

р. Буу

t воздуха: 24°C
min: -697, max: -336
29.09.2020

р. Вишневка

t воздуха: 25°C
min: -435, max: -155
29.09.2020

р. Восточный Дагомыс

t воздуха: 24°C
min: -254, max: -145
29.09.2020

р. Вулан

t воздуха: 25°C
min: -624, max: -290
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: 212, max: 544
28.09.2020

р. Гизельдон

t воздуха: 15°C
min: 13, max: 325
28.09.2020

р. Годлик

t воздуха: 23°C
min: -959, max: -299
29.09.2020

р. Горнуха

t воздуха: 26°C
min: -628, max: -390
29.09.2020

р. Горькая

t воздуха: 18°C
min: -566, max: -242
29.09.2020

р. Грязнуха

t воздуха: 26°C
min: -395, max: -309
29.09.2020

р. Губс

t воздуха: 28°C
min: -396, max: -298
29.09.2020

р. Гурман

t воздуха: 27°C
min: -454, max: -173
29.09.2020

р. Дальняк

t воздуха: 26°C
min: -478, max: -366
29.09.2020

р. Дедеркой

t воздуха: 25°C
min: -566, max: -344
29.09.2020

р. Детляжка

t воздуха: 24°C
min: -598, max: -414
29.09.2020

р. Дефань

t воздуха: 23°C
min: -357, max: -219
29.09.2020

р. Джанхот

t воздуха: 25°C
min: -562, max: -485
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -549, max: -370
29.09.2020

р. Джубга

t воздуха: 25°C
min: -821, max: -161
29.09.2020

р. Догуаб

t воздуха: 23°C
min: -701, max: -494
29.09.2020

р. Дооб

t воздуха: 26°C
min: -405, max: -79
29.09.2020

р. Дунайка

t воздуха: 21°C
min: -508, max: -279
29.09.2020

р. Дюрсо

t воздуха: 26°C
min: -401, max: -60
29.09.2020

р. Елизаветка

t воздуха: 29°C
min: -510, max: -137
29.09.2020

р. Ецока

t воздуха: 27°C
min: -424, max: -341
29.09.2020

р. Жане

t воздуха: 23°C
min: -603, max: -316
29.09.2020

р. Западный Дагомыс

t воздуха: 24°C
min: -464, max: -84
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -679, max: -515
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: 9, max: 406
28.09.2020

р. Иль

t воздуха: 24°C
min: -940, max: -734
29.09.2020

р. Кепша

t воздуха: 24°C
min: -268, max: -45
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -637, max: -170
29.09.2020

р. Кирпили

t воздуха: 23°C
min: -391, max: -239
29.09.2020

р. Ковярзе

t воздуха: 22°C
min: -1306, max: -1063
29.09.2020

р. Котлома

t воздуха: 26°C
min: -528, max: -247
29.09.2020

р. Куапсе

t воздуха: 21°C
min: -487, max: -408
29.09.2020
t воздуха: 21°C
min: 157, max: 251
28.09.2020

р. Кубань

t воздуха: 25°C
min: 321, max: 575
28.09.2020
t воздуха: 14°C
min: 352, max: 680
28.09.2020
t воздуха: 17°C
min: 432, max: 688
28.09.2020
t воздуха: 17°C
min: -518, max: -296
29.09.2020
t воздуха: 17°C
min: -12, max: 326
28.09.2020
t воздуха: 22°C
min: -794, max: -485
29.09.2020
t воздуха: 22°C
min: 243, max: 514
28.09.2020
t воздуха: 22°C
min: -841, max: -484
29.09.2020
t воздуха: 23°C
min: -448, max: -357
29.09.2020
t воздуха: 23°C
min: -526, max: -185
29.09.2020
t воздуха: 23°C
min: -1444, max: -941
29.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -1523, max: -1130
29.09.2020
t воздуха: 22°C
min: -984, max: -60
29.09.2020
t воздуха: 21°C
min: 374, max: 768
28.09.2020
t воздуха: 23°C
min: -737, max: 29
29.09.2020
t воздуха: 22°C
min: -163, max: 406
28.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -947, max: -483
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -621, max: -12
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -567, max: -30
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -693, max: -262
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -15, max: 393
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -52, max: 467
28.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -142, max: 393
28.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -463, max: -327
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: 6, max: 146
28.09.2020

р. Кува (приток Урупа)

t воздуха: 25°C
min: -472, max: -383
29.09.2020

р. Кудепста

t воздуха: 25°C
min: -751, max: -489
29.09.2020

р. Кума

t воздуха: 16°C
min: 390, max: 898
28.09.2020
t воздуха: 16°C
min: 100, max: 511
28.09.2020

р. Курджипс

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: 301
28.09.2020
t воздуха: 28°C
min: 384, max: 670
24.09.2020

р. Кызыл-Бек

t воздуха: 26°C
min: -689, max: -591
29.09.2020

р. Кяфарь

t воздуха: 23°C
min: 101, max: 360
28.09.2020

р. Лаба

t воздуха: 28°C
min: 546, max: 845
28.09.2020
t воздуха: 27°C
min: 322, max: 594
28.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -443, max: -282
29.09.2020
t воздуха: 22°C
min: 6, max: 559
28.09.2020

р. Липки

t воздуха: 26°C
min: -492, max: -355
29.09.2020

р. Лоо

t воздуха: 24°C
min: -497, max: -230
29.09.2020

р. Магри

t воздуха: 25°C
min: -256, max: -191
29.09.2020

р. Макопсе

t воздуха: 25°C
min: -554, max: -268
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: -563, max: -480
29.09.2020

р. Малая Лаба

t воздуха: 24°C
min: -1032, max: -860
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: 120, max: 320
28.09.2020

р. Малка

t воздуха: 15°C
min: -32, max: 200
28.09.2020

р. Малый Зеленчук

t воздуха: 24°C
min: 124, max: 305
28.09.2020

р. Малый Тегинь

t воздуха: 17°C
min: -744, max: -592
29.09.2020

р. Малый Чохрак

t воздуха: 27°C
min: -586, max: -114
29.09.2020

р. Марта

t воздуха: 22°C
min: 203, max: 439
28.09.2020

р. Маруха

t воздуха: 23°C
min: 224, max: 445
28.09.2020

р. Матросская

t воздуха: 24°C
min: -23, max: 322
29.09.2020

р. Мацеста

t воздуха: 24°C
min: -694, max: -585
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -581, max: -471
29.09.2020

р. Мезыбь

t воздуха: 25°C
min: -980, max: -801
29.09.2020

р. Мзымта

t воздуха: 25°C
min: -700, max: -244
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -983, max: -151
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: 60, max: 411
28.09.2020
t воздуха: 25°C
min: -706, max: -453
29.09.2020
t воздуха: 24°C
min: 32, max: 305
28.09.2020

р. Мокрянка

t воздуха: 17°C
min: -759, max: -381
29.09.2020

р. Нальчик

t воздуха: 14°C
min: 38, max: 279
28.09.2020

р. Небуг

t воздуха: 26°C
min: -394, max: 6700
29.09.2020

р. Нечепсухо

t воздуха: 27°C
min: -748, max: -335
27.09.2020

р. Новокубанский канал

t воздуха: 22°C
min: -415, max: 80
29.09.2020

р. Озерейка

t воздуха: 26°C
min: -482, max: -60
29.09.2020

р. Окорт

t воздуха: 28°C
min: -431, max: -237
29.09.2020
t воздуха: 28°C
min: -493, max: -372
29.09.2020

р. Осохой

t воздуха: 24°C
min: -17047, max: -16395
29.09.2020

р. Паук

t воздуха: 26°C
min: -614, max: -178
29.09.2020

р. Первая Сухая

t воздуха: 26°C
min: -288, max: -134
29.09.2020

р. Подкумок

t воздуха: 16°C
min: 102, max: 204
28.09.2020
t воздуха: 16°C
min: 250, max: 433
28.09.2020

р. Понура

t воздуха: 23°C
min: -432, max: -40
29.09.2020

р. Правый Бейсужек

t воздуха: 23°C
min: -277, max: -177
22.09.2020

р. Прямая Щель

t воздуха: 26°C
min: -571, max: -414
29.09.2020

р. Псахе

t воздуха: 24°C
min: -813, max: -669
29.09.2020

р. Псебе

t воздуха: 26°C
min: -377, max: -206
29.09.2020

р. Псебепс

t воздуха: 26°C
min: -730, max: -147
29.09.2020

р. Псезуапсе

t воздуха: 23°C
min: 16098, max: 17648
29.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -523, max: -111
29.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -564, max: -339
29.09.2020

р. Псекупс

t воздуха: 21°C
min: -73, max: 431
28.09.2020

р. Псенафа

t воздуха: 21°C
min: -301, max: -202
29.09.2020

р. Псефирь

t воздуха: 28°C
min: -644, max: -149
29.09.2020

р. Псоу

t воздуха: 25°C
min: -520, max: -209
29.09.2020

р. Псыж

t воздуха: 25°C
min: -662, max: -514
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: -435, max: -249
29.09.2020

р. Пшада

t воздуха: 23°C
min: -971, max: -748
29.09.2020

р. Пшенахо

t воздуха: 28°C
min: -654, max: -135
29.09.2020

р. Пшеха

t воздуха: 27°C
min: -43, max: 298
28.09.2020
t воздуха: 27°C
min: -862, max: -598
29.09.2020
t воздуха: 27°C
min: 60, max: 568
28.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -13652, max: -84
29.09.2020

р. Пшиш

t воздуха: 28°C
min: -472, max: -61
29.09.2020
t воздуха: 28°C
min: -489, max: -51
29.09.2020
t воздуха: 29°C
min: -407, max: 71
29.09.2020
t воздуха: 29°C
min: -1723, max: -1269
29.09.2020
t воздуха: 29°C
min: -1013, max: -268
29.09.2020
t воздуха: 28°C
min: 204, max: 825
28.09.2020
t воздуха: 21°C
min: -1055, max: -185
29.09.2020
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: 841
28.09.2020

р. Самур

t воздуха: 17°C
min: 105, max: 336
28.09.2020

р. Свирка

t воздуха: 21°C
min: -525, max: -478
29.09.2020

р. Синюха

t воздуха: 17°C
min: -405, max: -202
29.09.2020
t воздуха: 23°C
min: -370, max: -275
29.09.2020

р. Соленая

t воздуха: 27°C
min: -396, max: -259
29.09.2020

р. Сочи

t воздуха: 24°C
min: -870, max: -657
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: 292, max: 539
28.09.2020
t воздуха: 24°C
min: -834, max: -585
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: 109, max: 271
28.09.2020

р. Спорная

t воздуха: 28°C
min: -613, max: -545
29.09.2020

р. Сукко

t воздуха: 26°C
min: -256, max: -113
29.09.2020

р. Сунжа

t воздуха: 15°C
min: 22, max: 285
28.09.2020
t воздуха: 18°C
min: 58, max: 568
28.09.2020
t воздуха: 13°C
min: 95, max: 489
28.09.2020
t воздуха: 18°C
min: 67, max: 547
28.09.2020
t воздуха: 15°C
min: -109, max: 295
28.09.2020
t воздуха: 15°C
min: -282, max: -109
29.09.2020

р. Теберда

t воздуха: 20°C
min: 141, max: 485
28.09.2020

р. Текос

t воздуха: 23°C
min: -654, max: -499
29.09.2020

р. Темрючки

t воздуха: 26°C
min: -433, max: -356
29.09.2020

р. Терек

t воздуха: 15°C
min: 6, max: 187
28.09.2020
t воздуха: 15°C
min: 137, max: 355
28.09.2020
t воздуха: 14°C
min: 123, max: 349
28.09.2020
t воздуха: 16°C
min: 79, max: 474
28.09.2020
t воздуха: 18°C
min: 150, max: 385
28.09.2020
t воздуха: 18°C
min: 98, max: 355
28.09.2020
t воздуха: 20°C
min: 308, max: 546
28.09.2020
t воздуха: 23°C
min: N/A, max: 334
26.09.2020

р. Тешебс

t воздуха: 25°C
min: -699, max: -416
29.09.2020

р. Убинка

t воздуха: 24°C
min: -512, max: -279
29.09.2020
t воздуха: 23°C
min: 255, max: 714
28.09.2020

р. Угольная

t воздуха: 26°C
min: -456, max: -68
29.09.2020

р. Уллу-Кам

t воздуха: 19°C
min: 93, max: 340
28.09.2020

р. Уруп

t воздуха: 23°C
min: 120, max: 345
28.09.2020
t воздуха: 26°C
min: 66839, max: 67062
29.09.2020
t воздуха: 17°C
min: -582, max: -410
29.09.2020
t воздуха: 17°C
min: 203, max: 346
28.09.2020
t воздуха: 17°C
min: -739, max: -248
29.09.2020

р. Урух

t воздуха: 14°C
min: 20, max: 339
28.09.2020

р. Уч-Дере

t воздуха: 24°C
min: -796, max: -463
29.09.2020

р. Учкулан

t воздуха: 20°C
min: 163, max: 313
28.09.2020

р. Фарс

t воздуха: 28°C
min: -524, max: -229
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: 597
28.09.2020
t воздуха: 27°C
min: 50, max: 286
28.09.2020

р. Фиагдон

t воздуха: 15°C
min: -4, max: 141
28.09.2020

р. Хаджипсе

t воздуха: 24°C
min: -696, max: -591
29.09.2020

р. Хадожка

t воздуха: 29°C
min: -619, max: -150
29.09.2020

р. Херота

t воздуха: 25°C
min: -589, max: 374
29.09.2020

р. Хобза

t воздуха: 24°C
min: -579, max: -456
29.09.2020

р. Ходзь

t воздуха: 27°C
min: -1524, max: -224
29.09.2020

р. Хотецай

t воздуха: 24°C
min: -537, max: -501
29.09.2020

р. Цанык

t воздуха: 24°C
min: -588, max: -413
29.09.2020

р. Цемес

t воздуха: 26°C
min: -427, max: -341
29.09.2020

р. Цусхвадж

t воздуха: 23°C
min: -319, max: 34
29.09.2020

р. Цыпка

t воздуха: 27°C
min: -538, max: -127
29.09.2020

р. Чамлык

t воздуха: 27°C
min: -556, max: -399
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: 102, max: 496
28.09.2020
t воздуха: 25°C
min: -767, max: -488
29.09.2020

р. Чахцуцыр

t воздуха: 25°C
min: -400, max: -254
29.09.2020

р. Чвижепсе

t воздуха: 24°C
min: -444, max: -289
29.09.2020

р. Чегем

t воздуха: 14°C
min: 1, max: 174
28.09.2020

р. Чемитоквадже

t воздуха: 24°C
min: -449, max: -176
29.09.2020

р. Черек Балкарский

t воздуха: 14°C
min: 204, max: 468
28.09.2020

р. Черкесская Щель

t воздуха: 25°C
min: -626, max: -171
29.09.2020

р. Черное море

t воздуха: 26°C
min: -140, max: 130
29.09.2020

р. Чухобль

t воздуха: 26°C
min: -433, max: -386
29.09.2020

р. Чухукт

t воздуха: 23°C
min: -417, max: 57
29.09.2020

р. Шапсухо

t воздуха: 25°C
min: -844, max: -79
29.09.2020

р. Шахе

t воздуха: 24°C
min: -2812, max: -2365
29.09.2020
t воздуха: 25°C
min: -1539, max: -1272
29.09.2020

р. Шебс

t воздуха: 23°C
min: -555, max: -374
29.09.2020

р. Шебш

t воздуха: 23°C
min: -1096, max: -426
29.09.2020

р. Шедок

t воздуха: 28°C
min: -321, max: -178
29.09.2020

р. Шепси

t воздуха: 25°C
min: -831, max: -352
29.09.2020

р. Шибик

t воздуха: 25°C
min: -445, max: -323
29.09.2020

р. Шидс

t воздуха: 25°C
min: -441, max: -271
29.09.2020

р. Шуюк

t воздуха: 25°C
min: -1236, max: -1043
29.09.2020

р. Ясени

t воздуха: 21°C
min: -163, max: 64
29.09.2020

р. Яшамба

t воздуха: 26°C
min: -463, max: -73
29.09.2020
t воздуха: 26°C
min: -391, max: -274
29.09.2020

р. Абин

t воздуха: 25°C
min: 331, max: 681
N/A

р. Аварское Койсу

t воздуха: 9°C
min: -59, max: 263
N/A
t воздуха: 17°C
min: 211, max: 302
N/A

р. Адегой

t воздуха: 25°C
min: 138, max: 317
N/A

р. Айгамуга

t воздуха: 14°C
min: 240, max: 446
N/A

р. Аликановка

t воздуха: 16°C
min: 201, max: 279
N/A

р. Амта-Бургуста

р. Андийское Койсу

t воздуха: 19°C
min: -66, max: 361
N/A

р. Аргун

t воздуха: 18°C
min: 90, max: 285
N/A

р. Ахтычай

t воздуха: 16°C
min: 98, max: 271
N/A

р. Баксан

t воздуха: 14°C
min: 141, max: 373
N/A
t воздуха: 14°C
min: 31, max: 252
N/A

р. Боргуста

t воздуха: 16°C
min: 170, max: 380
N/A

р. Гастогай

t воздуха: 26°C
min: 28, max: 234
N/A

р. Геналдон

t воздуха: 15°C
min: 9, max: 510
N/A

р. Герхожан

t воздуха: 14°C
min: 102, max: 700
N/A

р. Гехи

t воздуха: 18°C
min: 15, max: 80
N/A

р. Гизельдон

t воздуха: 15°C
min: 2, max: 218
N/A

р. Дарья

t воздуха: 16°C
min: 183, max: 300
N/A

р. Дах

t воздуха: 27°C
min: 89, max: 338
N/A

р. Джалка

t воздуха: 18°C
min: 40, max: 110
N/A

р. Джелтмес

t воздуха: 17°C
min: 110, max: 245
N/A

р. Ея

t воздуха: 22°C
min: 62, max: 188
N/A

р. Золка

t воздуха: 16°C
min: 62, max: 236
N/A

р. Казикумухское Койсу

min: 168, max: 351
N/A
t воздуха: 21°C
min: 42, max: 311
N/A

р. Камбилеевка

t воздуха: 15°C
min: 140, max: 277
N/A

р. Кара Койсу

t воздуха: 20°C
min: 90, max: 440
N/A

р. Кара-Самур

t воздуха: 16°C
min: 40, max: 247
N/A

р. Кирпили

t воздуха: 22°C
min: 50, max: 87
N/A

р. Кубань

t воздуха: 21°C
min: 89, max: 250
N/A
t воздуха: 24°C
min: 250, max: 712
25.06.2019
t воздуха: 26°C
min: 495, max: 725
N/A
t воздуха: 26°C
min: 481, max: 696
N/A

р. Кума

t воздуха: 16°C
min: 12, max: 277
N/A
t воздуха: 15°C
min: 57, max: 403
N/A
t воздуха: 22°C
min: 322, max: 887
N/A
t воздуха: 23°C
min: 60, max: 390
N/A

р. Курах

min: 104, max: 235
N/A

р. Куркужин

t воздуха: 14°C
min: 150, max: 374
N/A

р. Лаура

t воздуха: 24°C
min: 20, max: 288
N/A

р. Лучка

t воздуха: 28°C
min: 373, max: 493
N/A

р. Малая Лаба

t воздуха: 26°C
min: 120, max: 332
N/A

р. Малка

t воздуха: 14°C
min: 8, max: 126
N/A

р. Малый Чохрак

t воздуха: 27°C
min: 32, max: 223
N/A

р. Мокрая Буйвола

t воздуха: 22°C
min: 294, max: 417
N/A

р. Невинка

t воздуха: 17°C
min: 364, max: 599
N/A

р. Подкумок

t воздуха: 16°C
min: -81, max: 100
N/A

р. Псекупс

t воздуха: 29°C
min: 2, max: 370
N/A

р. Пшиш

t воздуха: 21°C
min: 144, max: 1114
N/A

р. Самур

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: 278
N/A
t воздуха: 16°C
min: 100, max: 391
N/A

р. Сулак

t воздуха: 22°C
min: 287, max: 518
N/A
t воздуха: 22°C
min: 118, max: 615
N/A
t воздуха: 21°C
min: 124, max: 326
N/A

р. Сунжа

t воздуха: 16°C
min: 43, max: 140
N/A

р. Терек

р. Терчек

t воздуха: 15°C
min: -13, max: 76
N/A

р. Томузловка

t воздуха: 16°C
min: 94, max: 167
N/A

р. Туапсе

t воздуха: 26°C
min: 8, max: 428
17.09.2020

р. Уллу-Кам

t воздуха: 18°C
min: 172, max: 250
30.04.2020

р. Уллучай

t воздуха: 16°C
min: 99, max: 492
N/A

р. Урсдон

t воздуха: 15°C
min: 23, max: 274
N/A

р. Уруп

t воздуха: 17°C
min: 57, max: 316
N/A

р. Усухчай

t воздуха: 17°C
min: 200, max: 310
N/A

р. Фиагдон

t воздуха: 15°C
min: 218, max: 315
N/A

р. Хзан-Ор

t воздуха: 12°C
min: 111, max: 251
N/A

р. Ходзь

t воздуха: 27°C
min: 83, max: 289
N/A

р. Хоста

t воздуха: 24°C
min: 80, max: 198
N/A

р. Цея

t воздуха: 15°C
min: 525, max: 732
N/A

р. Чамлык

t воздуха: 24°C
min: 130, max: 401
N/A

р. Челбас

t воздуха: 22°C
min: 187, max: 278
N/A

р. Чепси

t воздуха: 21°C
min: -264, max: 1969
25.03.2020

р. Черек Хуламский

t воздуха: 14°C
min: 171, max: 424
N/A

р. Чирахчай

t воздуха: 17°C
min: 17, max: 205
N/A

р. Шалажа

t воздуха: 16°C
min: 20, max: 110
N/A
t воздуха: 16°C
min: 20, max: 64
N/A

р. Шахе

t воздуха: 21°C
min: 71, max: 297
N/A

р. Шебш

t воздуха: 23°C
min: -29, max: 301
N/A