Сибирь Западная

р. Алей

t воздуха: 2°C
min: 45, max: 355
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: -70, max: 306
21.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 38, max: 521
21.04.2021
t воздуха: -4°C
min: 203, max: 580
21.04.2021

р. Анти-Паюта-Яха

t воздуха: -13°C
min: 43, max: 446
20.04.2021

р. Ануй

t воздуха: -2°C
min: 92, max: 327
21.04.2021

р. Бакса

t воздуха: -4°C
min: 116, max: 754
21.04.2021

р. Бердь

t воздуха: -6°C
min: 62, max: 570
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 43, max: 427
21.04.2021

р. Бия

t воздуха: 0°C
min: 100, max: 691
21.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 125, max: 735
21.04.2021
t воздуха: -9°C
min: 204, max: 801
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 21, max: 687
21.04.2021

р. Бурла

t воздуха: -3°C
min: 82, max: 487
21.04.2021

р. Васюган

t воздуха: -3°C
min: 81, max: 1035
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 74, max: 1145
20.04.2021
t воздуха: -7°C
min: 56, max: 863
21.04.2021

р. Иня (Нижняя)

t воздуха: -4°C
min: 386, max: 1023
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 78, max: 694
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: N/A, max: 579
20.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 205, max: 715
21.04.2021

р. Иртыш

t воздуха: 0°C
min: 189, max: 636
20.04.2021
t воздуха: -1°C
min: -184, max: 366
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -104, max: 590
20.04.2021
t воздуха: -2°C
min: 272, max: 1111
20.04.2021
t воздуха: -2°C
min: -102, max: 847
20.04.2021
t воздуха: -1°C
min: -97, max: 879
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 229, max: 1266
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 38, max: 1038
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -52, max: 955
20.04.2021

р. Каракан

t воздуха: -4°C
min: 109, max: 522
21.04.2021

р. Карасук

t воздуха: -3°C
min: 281, max: 1020
21.04.2021

р. Каргат

t воздуха: -3°C
min: 8, max: 489
20.04.2021

р. Катунь

t воздуха: 1°C
min: 110, max: 556
21.04.2021
t воздуха: 0°C
min: 77, max: 986
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 110, max: 666
21.04.2021

р. Кеть

t воздуха: -7°C
min: 107, max: 835
20.04.2021
t воздуха: -6°C
min: 119, max: 789
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 245, max: 775
21.04.2021

р. Кия

t воздуха: -6°C
min: 42, max: 800
21.04.2021
t воздуха: -9°C
min: 120, max: 421
21.04.2021

р. Кокса (приток Катуни)

t воздуха: 1°C
min: 128, max: 377
21.04.2021

р. Кондома

t воздуха: -8°C
min: 99, max: 384
21.04.2021
t воздуха: -8°C
min: 6, max: 428
21.04.2021
t воздуха: -7°C
min: 16, max: 605
21.04.2021

р. Майзас

t воздуха: -3°C
min: 124, max: 779
21.04.2021

р. Майма

t воздуха: -2°C
min: 182, max: 397
21.04.2021

р. Мрас-Су

t воздуха: -9°C
min: 82, max: 437
21.04.2021
t воздуха: -8°C
min: -39, max: 445
21.04.2021

р. Мундыбаш

t воздуха: -7°C
min: 113, max: 430
21.04.2021

р. Нижний Сузун

t воздуха: -5°C
min: 98, max: 726
21.04.2021

р. Обь

t воздуха: -1°C
min: -69, max: 547
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 137, max: 688
21.04.2021
t воздуха: -6°C
min: -96, max: 698
21.04.2021
t воздуха: -6°C
min: -8, max: 760
21.04.2021
t воздуха: -2°C
min: 214, max: 753
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -30, max: 629
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -57, max: 624
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -58, max: 628
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -94, max: 591
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 146, max: 644
21.04.2021
t воздуха: -4°C
min: 86, max: 574
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 215, max: 732
21.04.2021
t воздуха: -4°C
min: 207, max: 1045
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 66, max: 950
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 107, max: 940
21.04.2021
t воздуха: -7°C
min: 206, max: 1163
21.04.2021
t воздуха: -9°C
min: 5, max: 1089
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: -16, max: 830
20.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 70, max: 982
20.04.2021
t воздуха: -7°C
min: 87, max: 995
20.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 134, max: 1193
20.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 116, max: 1044
20.04.2021
t воздуха: -4°C
min: 138, max: 919
20.04.2021
t воздуха: -5°C
min: -3, max: 575
20.04.2021
t воздуха: -1°C
min: 220, max: 859
20.04.2021

р. Омь

t воздуха: -3°C
min: 212, max: 1050
21.04.2021
t воздуха: -2°C
min: 216, max: 1073
21.04.2021
t воздуха: -1°C
min: -91, max: 688
21.04.2021
t воздуха: 0°C
min: 195, max: 756
20.04.2021

р. Парабель

t воздуха: -5°C
min: 187, max: 866
20.04.2021

р. Песчаная

t воздуха: -5°C
min: 49, max: 489
21.04.2021

р. Тагил

t воздуха: 0°C
min: -35, max: 524
16.04.2021

р. Тара

t воздуха: -3°C
min: 3, max: 734
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 9, max: 777
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 129, max: 754
20.04.2021

р. Тартас

t воздуха: -1°C
min: 1, max: 681
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -71, max: 666
21.04.2021

р. Телецкое озеро

t воздуха: -12°C
min: 105, max: 567
21.04.2021

р. Тогул

t воздуха: -9°C
min: 164, max: 1027
21.04.2021

р. Томь

t воздуха: -11°C
min: 49, max: 337
21.04.2021
t воздуха: -9°C
min: 116, max: 432
21.04.2021
t воздуха: -6°C
min: 57, max: 776
21.04.2021
t воздуха: -6°C
min: 80, max: 875
20.04.2021
t воздуха: -6°C
min: 77, max: 856
21.04.2021
t воздуха: -4°C
min: -88, max: 667
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -130, max: 902
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: -238, max: 781
21.04.2021
t воздуха: -3°C
min: 215, max: 1080
20.04.2021

р. Тым

t воздуха: -8°C
min: 110, max: 656
20.04.2021
t воздуха: -8°C
min: 170, max: 720
20.04.2021

р. Уй

t воздуха: 1°C
min: N/A, max: 309
20.04.2021
t воздуха: 1°C
min: N/A, max: 405
20.04.2021
t воздуха: 1°C
min: -2081, max: 496
20.04.2021

р. Урсул

t воздуха: 1°C
min: 29, max: 213
21.04.2021

р. Уса

t воздуха: -9°C
min: N/A, max: 438
21.04.2021

р. Чарыш

t воздуха: -1°C
min: -118, max: 240
21.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 74, max: 498
21.04.2021
t воздуха: 1°C
min: 35, max: 585
21.04.2021
t воздуха: 1°C
min: -21, max: 618
21.04.2021

р. Чая

t воздуха: -5°C
min: 130, max: 1010
21.04.2021

р. Чебула

t воздуха: -6°C
min: 121, max: 360
21.04.2021

р. Чулым (приток Оби)

t воздуха: -6°C
min: -99, max: 409
20.04.2021
t воздуха: -6°C
min: 30, max: 608
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: -37, max: 629
21.04.2021
t воздуха: -5°C
min: 276, max: 1013
21.04.2021

р. Чумыш

t воздуха: -10°C
min: N/A, max: 533
21.04.2021
t воздуха: -9°C
min: -4, max: 726
21.04.2021
t воздуха: -8°C
min: -51, max: 809
21.04.2021
t воздуха: -6°C
min: 418, max: 983
21.04.2021

р. Яя

t воздуха: -5°C
min: 336, max: 711
21.04.2021

р. Аган

t воздуха: -11°C
min: 176, max: 600
N/A
t воздуха: -11°C
min: 113, max: 478
N/A

р. Агата

t воздуха: -7°C
min: 207, max: 412
N/A

р. Ададым

t воздуха: -7°C
min: 119, max: 395
N/A

р. Аламбай

t воздуха: -9°C
min: 116, max: 1185
N/A

р. Алей

t воздуха: -4°C
min: -76, max: 839
N/A

р. Алчедат

t воздуха: -7°C
min: 110, max: 627
N/A

р. Амня

t воздуха: -0°C
min: 174, max: 520
N/A

р. Андарма

t воздуха: -4°C
min: 89, max: 833
N/A

р. Антибес

t воздуха: -5°C
min: 82, max: 390
N/A

р. Ануй

t воздуха: -6°C
min: 106, max: 661
N/A

р. Аремзянка

t воздуха: -2°C
min: 309, max: 768
N/A

р. Артынка

t воздуха: -2°C
min: 73, max: 264
N/A

р. Ашлык

t воздуха: -1°C
min: 2, max: 378
N/A

р. Базыр

t воздуха: -8°C
min: 200, max: 303
N/A

р. Бакчар

t воздуха: -4°C
min: 105, max: 741
N/A
t воздуха: -4°C
min: 163, max: 1238
N/A

р. Балахлей

t воздуха: -1°C
min: 48, max: 950
N/A

р. Барзас

t воздуха: -6°C
min: 255, max: 860
N/A

р. Барсук

t воздуха: -1°C
min: 7, max: 724
N/A

р. Басандайка

t воздуха: -3°C
min: 66, max: 294
N/A

р. Бачат

t воздуха: -5°C
min: 141, max: 375
N/A

р. Белая (приток Чарыша)

t воздуха: -8°C
min: 111, max: 433
N/A

р. Белый Июс

t воздуха: -11°C
min: 222, max: 468
N/A

р. Беляковка

t воздуха: 0°C
min: 51, max: 553
N/A

р. Бергамак

t воздуха: -3°C
min: 43, max: 558
N/A

р. Берла

t воздуха: -5°C
min: 160, max: 491
N/A

р. Бия

t воздуха: -13°C
min: 105, max: 562
N/A

р. Бобровка

t воздуха: -0°C
min: 19, max: 165
N/A

р. Большая Кеть

t воздуха: -8°C
min: 152, max: 807
N/A

р. Большая Лосиха

t воздуха: -8°C
min: -58, max: 413
N/A

р. Большая Пиковка

t воздуха: -6°C
min: 73, max: 559
N/A

р. Большая Речка

t воздуха: -8°C
min: -99, max: 398
N/A

р. Большая Тава

t воздуха: -1°C
min: 100, max: 970
N/A

р. Большая Терехта

t воздуха: 2°C
min: 318, max: 537
N/A

р. Большая Юкса

t воздуха: -5°C
min: 56, max: 543
N/A

р. Большегорская

t воздуха: -10°C
min: 133, max: 413
N/A

р. Большой Аёв

t воздуха: -2°C
min: 47, max: 772
N/A
t воздуха: -2°C
min: 56, max: 823
N/A

р. Большой Балык, Прот. Большая Юганская

t воздуха: -8°C
min: 186, max: 826
N/A

р. Большой Кемчуг

t воздуха: -6°C
min: 94, max: 515
N/A

р. Большой Нягов

t воздуха: -2°C
min: 192, max: 747
N/A

р. Большой Салым

t воздуха: -6°C
min: 5, max: 778
N/A

р. Большой Татош

t воздуха: -5°C
min: 42, max: 555
N/A

р. Большой Улуй

t воздуха: -6°C
min: 52, max: 563
N/A
t воздуха: -7°C
min: 126, max: 547
N/A

р. Большой Юган

t воздуха: -4°C
min: 10, max: 1187
N/A
t воздуха: -8°C
min: 62, max: 831
N/A

р. Бочанка

t воздуха: 0°C
min: 83, max: 369
N/A

р. Вагай

t воздуха: -1°C
min: 28, max: 628
N/A
t воздуха: -1°C
min: 102, max: 1271
N/A
t воздуха: 0°C
min: -10, max: 813
N/A

р. Вагран

t воздуха: -0°C
min: 77, max: 293
N/A

р. Вандрас

t воздуха: -5°C
min: 11, max: 738
N/A

р. Васюган

t воздуха: -6°C
min: 60, max: 820
N/A

р. Вах

t воздуха: -10°C
min: 180, max: 645
N/A
t воздуха: -9°C
min: -38, max: 729
N/A
t воздуха: -7°C
min: 11, max: 933
N/A

р. Верхняя Терсь

t воздуха: -9°C
min: 201, max: 549
N/A

р. Галка

t воздуха: -4°C
min: 111, max: 645
N/A

р. Дудет

t воздуха: -7°C
min: 119, max: 312
N/A

р. Елбань

t воздуха: -7°C
min: 86, max: 503
N/A

р. Емец

t воздуха: -0°C
min: -35, max: 606
N/A

р. Емуртла

t воздуха: 1°C
min: -52, max: 590
N/A

р. Еркал-Надей-Пур

t воздуха: -13°C
min: 142, max: 572
08.11.2020

р. Жилиха

t воздуха: -5°C
min: 152, max: 567
N/A

р. Золотой Китат

t воздуха: -6°C
min: 140, max: 782
N/A
t воздуха: -6°C
min: 40, max: 432
N/A

р. Икса

t воздуха: -4°C
min: 106, max: 714
N/A
t воздуха: -4°C
min: 145, max: 990
N/A

р. Ингу-Ягун

t воздуха: -12°C
min: 174, max: 560
N/A

р. Инжура

t воздуха: -1°C
min: 47, max: 509
N/A

р. Иня (Нижняя)

t воздуха: -4°C
min: 177, max: 622
N/A
t воздуха: -6°C
min: 230, max: 766
N/A
t воздуха: -5°C
min: 143, max: 774
03.05.2020
t воздуха: -3°C
min: 92, max: 648
01.04.2020

р. Ир

t воздуха: -1°C
min: 53, max: 758
N/A

р. Ирбит

t воздуха: 1°C
min: 79, max: 587
N/A

р. Иртыш

t воздуха: 0°C
min: 11, max: 864
N/A
t воздуха: -1°C
min: 18, max: 394
N/A
t воздуха: -1°C
min: 22, max: 526
N/A
t воздуха: -1°C
min: 170, max: 772
N/A
t воздуха: -2°C
min: 85, max: 738
N/A
t воздуха: -3°C
min: 246, max: 918
N/A
t воздуха: -3°C
min: 75, max: 720
N/A
t воздуха: -4°C
min: 129, max: 1099
N/A
t воздуха: -3°C
min: -25, max: 987
N/A

р. Ирюм

t воздуха: 0°C
min: 46, max: 493
N/A

р. Иска

t воздуха: 1°C
min: 122, max: 514
N/A

р. Искитимка

t воздуха: -6°C
min: 153, max: 431
N/A

р. Ича (приток Оми)

t воздуха: -1°C
min: 100, max: 536
N/A

р. Иша

t воздуха: -12°C
min: 122, max: 654
N/A

р. Кабырза

t воздуха: -10°C
min: 90, max: 241
N/A

р. Казым

t воздуха: -6°C
min: 178, max: 525
N/A
t воздуха: 0°C
min: 217, max: 520
N/A

р. Каква

t воздуха: 0°C
min: 212, max: 413
N/A

р. Кама (приток Оми)

t воздуха: -1°C
min: 80, max: 394
N/A
t воздуха: -2°C
min: 97, max: 353
N/A

р. Каменка

t воздуха: 16°C
min: 55, max: 186
N/A
t воздуха: -12°C
min: 97, max: 526
N/A
t воздуха: -6°C
min: 16, max: 814
N/A

р. Карабашка

t воздуха: -0°C
min: 7, max: 231
N/A

р. Карасуль

t воздуха: -0°C
min: 165, max: 651
N/A

р. Каргат

t воздуха: -2°C
min: 295, max: 657
N/A

р. Касмала

t воздуха: -5°C
min: 47, max: 326
N/A

р. Касьма

t воздуха: -5°C
min: 158, max: 542
N/A

р. Катунь

t воздуха: -8°C
min: 433, max: 1186
N/A

р. Кеть

t воздуха: -8°C
min: 43, max: 896
N/A

р. Китат

t воздуха: -3°C
min: 47, max: 780
N/A

р. Кия

t воздуха: -6°C
min: 53, max: 497
N/A

р. Коен

t воздуха: -3°C
min: 131, max: 533
N/A

р. Кокши

t воздуха: -10°C
min: 85, max: 356
N/A

р. Кулунда

t воздуха: -3°C
min: 372, max: 583
N/A
t воздуха: -2°C
min: 695, max: 992
N/A

р. Кунара

t воздуха: 0°C
min: 63, max: 238
N/A

р. Куржина

t воздуха: -7°C
min: 180, max: 610
N/A

р. Кучерла

t воздуха: 2°C
min: 238, max: 382
N/A

р. Кучук

t воздуха: -3°C
min: 112, max: 611
N/A

р. Латат

t воздуха: -5°C
min: 57, max: 475
N/A

р. Лебяжья

t воздуха: -4°C
min: 77, max: 317
N/A

р. Лисица

t воздуха: -6°C
min: 118, max: 587
N/A

р. Лозьва

t воздуха: 1°C
min: 14, max: 369
N/A
t воздуха: 1°C
min: 48, max: 802
N/A

р. Локтевка

t воздуха: -5°C
min: 146, max: 393
N/A

р. Ляпин

t воздуха: -0°C
min: 441, max: 1225
N/A
t воздуха: 1°C
min: 219, max: 1039
N/A

р. Малый Бачат

t воздуха: -4°C
min: 88, max: 472
N/A

р. Малый Шиш

t воздуха: -4°C
min: 48, max: 373
N/A

р. Малый Юган

t воздуха: -7°C
min: 62, max: 931
N/A

р. Маралиха

t воздуха: -5°C
min: 181, max: 620
N/A

р. Мергенька

t воздуха: -0°C
min: 113, max: 577
N/A

р. Мугай

t воздуха: 0°C
min: 36, max: 479
N/A

р. Надым

t воздуха: -10°C
min: -8, max: 463
03.11.2020

р. Назым

t воздуха: -3°C
min: 147, max: 617
N/A

р. Нейва

t воздуха: -0°C
min: 16, max: 298
N/A
t воздуха: 0°C
min: 146, max: 456
N/A

р. Нижняя Алабуга

t воздуха: 0°C
min: 104, max: 371
N/A

р. Нижняя Тунгуска (приток Тары)

t воздуха: -4°C
min: 60, max: 595
N/A

р. Носка

t воздуха: -1°C
min: 56, max: 664
N/A

р. Обь

t воздуха: -4°C
min: 56, max: 761
N/A
t воздуха: -3°C
min: 216, max: 1011
N/A
t воздуха: -5°C
min: -31, max: 476
N/A
t воздуха: -3°C
min: -60, max: -60
08.02.2020
t воздуха: -7°C
min: 23, max: 1061
N/A
t воздуха: -1°C
min: 38, max: 1087
N/A
t воздуха: -1°C
min: 120, max: 946
N/A

р. Омь

t воздуха: -1°C
min: 49, max: 762
N/A
t воздуха: -0°C
min: 238, max: 854
N/A
t воздуха: -1°C
min: 12, max: 685
N/A

р. Орловка

t воздуха: -6°C
min: 184, max: 620
N/A

р. Оша

t воздуха: -1°C
min: 71, max: 426
N/A
t воздуха: -2°C
min: 33, max: 510
N/A
t воздуха: -2°C
min: 193, max: 923
N/A
t воздуха: -2°C
min: 562, max: 1020
N/A

р. Ояш

t воздуха: -4°C
min: 79, max: 763
N/A

р. Пайдугина

t воздуха: -7°C
min: 173, max: 805
N/A

р. Парабель

t воздуха: -6°C
min: 57, max: 621
N/A

р. Парбиг

t воздуха: -4°C
min: 116, max: 838
09.05.2020

р. Пим

t воздуха: -9°C
min: 9, max: 336
N/A

р. Полуй

t воздуха: -5°C
min: 108, max: 794
N/A

р. Порос

t воздуха: -3°C
min: 202, max: 409
N/A

р. Правая Хетта

t воздуха: -12°C
min: 152, max: 596
N/A

р. Пяку-Пур

t воздуха: -12°C
min: 545, max: 997
05.11.2020

р. Реж

t воздуха: 0°C
min: 72, max: 605
N/A

р. Сарала

t воздуха: -10°C
min: 190, max: 374
N/A

р. Седе-Яха

t воздуха: -13°C
min: 194, max: 403
N/A

р. Сема

t воздуха: -13°C
min: 72, max: 281
N/A

р. Сереж

t воздуха: -6°C
min: 89, max: 352
N/A
t воздуха: -6°C
min: 326, max: 737
N/A

р. Серта

t воздуха: -6°C
min: 268, max: 671
N/A
t воздуха: -6°C
min: 222, max: 594
N/A

р. Сеяха

t воздуха: -6°C
min: 110, max: 280
N/A

р. Собь

t воздуха: -5°C
min: 86, max: 453
N/A
t воздуха: -3°C
min: 78, max: 673
N/A

р. Сотрина

t воздуха: 1°C
min: 96, max: 361
N/A

р. Средняя Терсь

t воздуха: -8°C
min: 262, max: 483
N/A

р. Суерь

t воздуха: 0°C
min: 157, max: 659
N/A

р. Супра

t воздуха: -1°C
min: 104, max: 474
N/A

р. Сыня

t воздуха: 0°C
min: 91, max: 713
N/A

р. Тазовская Губа

t воздуха: 11°C
min: 518, max: 985
28.10.2020

р. Тайдон

t воздуха: -8°C
min: 145, max: 466
N/A

р. Тальменка

t воздуха: -5°C
min: 103, max: 361
N/A

р. Тара

t воздуха: -3°C
min: 89, max: 954
N/A

р. Тарсьма

t воздуха: -6°C
min: 71, max: 363
N/A

р. Тартас

t воздуха: -3°C
min: 151, max: 732
N/A

р. Тельбес

t воздуха: -8°C
min: 189, max: 532
N/A

р. Тисулька

t воздуха: -6°C
min: 70, max: 305
N/A

р. Томь

t воздуха: -11°C
min: 120, max: 313
N/A
t воздуха: -12°C
min: 81, max: 386
N/A

р. Тром-Юган

t воздуха: -11°C
min: 6, max: 471
N/A

р. Туим

t воздуха: -10°C
min: 70, max: 112
N/A

р. Туй

t воздуха: -3°C
min: 23, max: 1012
N/A

р. Туртас

t воздуха: -3°C
min: 68, max: 953
N/A

р. Тюхтет

t воздуха: -10°C
min: 24, max: 378
N/A

р. Тяжин

t воздуха: -6°C
min: -33, max: 653
N/A

р. Ужур

t воздуха: -6°C
min: 542, max: 901
N/A

р. Уй

t воздуха: -4°C
min: 39, max: 670
N/A
t воздуха: -4°C
min: 38, max: 891
N/A
t воздуха: -3°C
min: 160, max: 1079
N/A

р. Ук

t воздуха: 0°C
min: -60, max: 422
N/A

р. Улу-Юл

t воздуха: -5°C
min: 94, max: 693
N/A

р. Уньга

t воздуха: -6°C
min: 3, max: 725
N/A

р. Ур

t воздуха: -4°C
min: 167, max: 647
N/A

р. Урюп

t воздуха: -9°C
min: 267, max: 435
N/A

р. Ускат

t воздуха: -6°C
min: 87, max: 596
N/A

р. Ута

t воздуха: -5°C
min: 70, max: 383
N/A

р. Хале-Савой

t воздуха: -13°C
min: 92, max: 477
N/A

р. Хейги-Яха

t воздуха: -8°C
min: 122, max: 515
N/A

р. Чапша

t воздуха: -12°C
min: 2, max: 639
N/A

р. Чарыш

t воздуха: -10°C
min: 624, max: 890
N/A
t воздуха: -4°C
min: 150, max: 713
N/A

р. Чая

t воздуха: -5°C
min: 111, max: 792
N/A

р. Чека

t воздуха: -3°C
min: 252, max: 917
N/A

р. Чем

t воздуха: -3°C
min: 143, max: 613
N/A

р. Чемровка

t воздуха: -10°C
min: 92, max: 325
N/A

р. Черновой Нарык

t воздуха: -7°C
min: 49, max: 479
N/A

р. Чёрный Июс

t воздуха: -8°C
min: 235, max: 457
N/A

р. Четь

t воздуха: -6°C
min: 53, max: 801
N/A

р. Чеченек

t воздуха: -12°C
min: 15, max: 102
N/A

р. Чик

t воздуха: -3°C
min: 53, max: 635
N/A

р. Чири

t воздуха: -8°C
min: 164, max: 265
N/A

р. Чузик

t воздуха: -4°C
min: 111, max: 793
N/A

р. Чулым (бас. озера Малые Чаны)

t воздуха: -3°C
min: 150, max: 596
N/A

р. Чулым (приток Оби)

t воздуха: -6°C
min: 109, max: 371
N/A
t воздуха: -9°C
min: 189, max: 471
N/A
t воздуха: -7°C
min: 339, max: 582
N/A
t воздуха: -7°C
min: 27, max: 474
N/A
t воздуха: -7°C
min: 143, max: 528
N/A
t воздуха: -6°C
min: 352, max: 744
N/A
t воздуха: -7°C
min: 360, max: 842
N/A
t воздуха: -6°C
min: 375, max: 825
N/A
t воздуха: -7°C
min: 181, max: 459
N/A

р. Чулышман

t воздуха: -9°C
min: 303, max: 784
N/A

р. Шегарка

t воздуха: -4°C
min: 16, max: 640
N/A
t воздуха: -4°C
min: -69, max: 1244
N/A

р. Шиш

t воздуха: -3°C
min: 167, max: 945
N/A
t воздуха: -3°C
min: 143, max: 1276
N/A

р. Шома-Я

t воздуха: 2°C
min: 99, max: 506
N/A

р. Щучья

t воздуха: -7°C
min: 68, max: 575
N/A
t воздуха: -5°C
min: 165, max: 894
N/A
t воздуха: -6°C
min: -71, max: 446
N/A
t воздуха: -6°C
min: -62, max: 288
N/A

р. Юконда

t воздуха: -0°C
min: 9, max: 915
N/A

р. Юра

t воздуха: -6°C
min: 79, max: 453
N/A

р. Юргамыш

t воздуха: 1°C
min: 10, max: 384
N/A

р. Юрмыч

t воздуха: 1°C
min: 36, max: 516
N/A

р. Яя

t воздуха: -4°C
min: 60, max: 577
N/A