Сибирь Западная

р. Алей

24°C
min: 45, max: 355
31.05.2020
24°C
min: -70, max: 306
31.05.2020
23°C
min: 38, max: 521
31.05.2020
23°C
min: 203, max: 578
31.05.2020

р. Анти-Паюта-Яха

7°C
min: 43, max: 446
30.05.2020

р. Ануй

21°C
min: 92, max: 327
31.05.2020

р. Бакса

13°C
min: 116, max: 754
31.05.2020

р. Бердь

17°C
min: 62, max: 570
31.05.2020
19°C
min: 43, max: 427
31.05.2020

р. Бия

20°C
min: 100, max: 691
31.05.2020
19°C
min: 125, max: 735
31.05.2020
19°C
min: 204, max: 801
31.05.2020
21°C
min: 21, max: 687
31.05.2020

р. Бурла

20°C
min: 82, max: 487
31.05.2020

р. Васюган

15°C
min: 81, max: 1035
30.05.2020
15°C
min: 74, max: 1145
30.05.2020

р. Еркал-Надей-Пур

10°C
min: 142, max: 572
30.05.2020

р. Иня (Нижняя)

15°C
min: 386, max: 1023
31.05.2020
15°C
min: 78, max: 694
31.05.2020
19°C
min: N/A, max: 579
30.05.2020
18°C
min: 207, max: 662
31.05.2020

р. Иртыш

21°C
min: 189, max: 636
30.05.2020
21°C
min: -184, max: 366
30.05.2020
20°C
min: -104, max: 590
30.05.2020
21°C
min: 272, max: 1111
30.05.2020
22°C
min: -102, max: 847
30.05.2020
22°C
min: -97, max: 879
30.05.2020
22°C
min: 229, max: 1266
30.05.2020
20°C
min: 38, max: 1038
30.05.2020
17°C
min: -52, max: 955
30.05.2020

р. Каракан

17°C
min: 109, max: 522
31.05.2020

р. Каргат

р. Катунь

18°C
min: 110, max: 556
31.05.2020
20°C
min: N/A, max: 986
31.05.2020
19°C
min: 110, max: 666
31.05.2020

р. Кеть

16°C
min: 107, max: 835
30.05.2020
15°C
min: 119, max: 789
31.05.2020
12°C
min: 245, max: 775
31.05.2020

р. Кия

14°C
min: 42, max: 800
31.05.2020
15°C
min: 120, max: 421
31.05.2020

р. Кокса (приток Катуни)

15°C
min: 134, max: 377
31.05.2020

р. Кондома

17°C
min: 99, max: 384
31.05.2020
18°C
min: 6, max: 428
31.05.2020
17°C
min: 16, max: 605
31.05.2020

р. Майзас

20°C
min: 124, max: 779
31.05.2020

р. Майма

20°C
min: 182, max: 397
31.05.2020

р. Мрас-Су

16°C
min: 82, max: 437
31.05.2020
17°C
min: -39, max: 445
31.05.2020

р. Мундыбаш

16°C
min: 113, max: 414
31.05.2020

р. Надым

12°C
min: -8, max: 463
30.05.2020

р. Нижний Сузун

19°C
min: 98, max: 726
31.05.2020

р. Обь

22°C
min: -69, max: 547
31.05.2020
20°C
min: -96, max: 698
31.05.2020
20°C
min: 143, max: 760
31.05.2020
11°C
min: -3, max: 575
30.05.2020
19°C
min: 214, max: 753
31.05.2020
17°C
min: -30, max: 629
30.05.2020
19°C
min: -57, max: 624
30.05.2020
19°C
min: -104, max: 602
31.05.2020
19°C
min: 146, max: 644
31.05.2020
14°C
min: 86, max: 574
31.05.2020
15°C
min: 215, max: 732
31.05.2020
12°C
min: 207, max: 1045
31.05.2020
12°C
min: 66, max: 950
31.05.2020
14°C
min: 107, max: 940
31.05.2020
15°C
min: 206, max: 1163
31.05.2020
16°C
min: -16, max: 830
30.05.2020
16°C
min: 70, max: 982
30.05.2020
16°C
min: 87, max: 995
30.05.2020
17°C
min: 134, max: 1193
30.05.2020
15°C
min: 116, max: 1044
30.05.2020
11°C
min: 138, max: 919
30.05.2020
8°C
min: 220, max: 859
30.05.2020

р. Омь

14°C
min: 212, max: 1050
31.05.2020
16°C
min: 216, max: 1073
31.05.2020
17°C
min: -91, max: 688
31.05.2020
20°C
min: 195, max: 756
30.05.2020

р. Парабель

12°C
min: 187, max: 866
29.05.2020

р. Песчаная

20°C
min: 61, max: 501
31.05.2020

р. Пяку-Пур

10°C
min: 545, max: 997
30.05.2020

р. Тагил

20°C
min: -35, max: 524
31.05.2020

р. Тазовская Губа

16°C
min: 518, max: 985
30.05.2020

р. Тара

16°C
min: 3, max: 734
31.05.2020
18°C
min: 10, max: 777
31.05.2020
20°C
min: 129, max: 754
30.05.2020

р. Тартас

19°C
min: 1, max: 681
31.05.2020
15°C
min: -71, max: 666
31.05.2020

р. Телецкое озеро

15°C
min: 105, max: 567
31.05.2020

р. Тогул

19°C
min: 164, max: 1027
31.05.2020

р. Томь

11°C
min: 49, max: 337
31.05.2020
16°C
min: 114, max: 432
31.05.2020
18°C
min: 57, max: 776
31.05.2020
18°C
min: 80, max: 875
30.05.2020
18°C
min: 77, max: 856
31.05.2020
14°C
min: -88, max: 667
31.05.2020
15°C
min: -130, max: 902
31.05.2020
15°C
min: -238, max: 781
31.05.2020
15°C
min: 215, max: 1080
30.05.2020

р. Тым

15°C
min: 110, max: 656
30.05.2020
15°C
min: 170, max: 720
30.05.2020

р. Уй

21°C
min: N/A, max: 309
29.05.2020
22°C
min: N/A, max: 405
29.05.2020
23°C
min: N/A, max: 496
29.05.2020

р. Урсул

13°C
min: 31, max: 213
31.05.2020

р. Уса

16°C
min: N/A, max: 423
31.05.2020

р. Чарыш

21°C
min: -118, max: 240
31.05.2020
21°C
min: 74, max: 498
31.05.2020
22°C
min: 35, max: 548
31.05.2020
21°C
min: -21, max: 618
31.05.2020

р. Чая

11°C
min: 130, max: 1010
31.05.2020

р. Чебула

р. Чулым (приток Оби)

16°C
min: -99, max: 409
30.05.2020
14°C
min: 30, max: 608
31.05.2020
14°C
min: -37, max: 629
31.05.2020
14°C
min: 276, max: 1013
31.05.2020

р. Чумыш

20°C
min: 10, max: 533
31.05.2020
19°C
min: 12, max: 726
31.05.2020
19°C
min: -51, max: 809
31.05.2020
20°C
min: 418, max: 983
31.05.2020

р. Яя

14°C
min: 336, max: 711
31.05.2020

р. Аган

11°C
min: 176, max: 600
N/A
11°C
min: 113, max: 478
N/A

р. Агата

р. Ададым

16°C
min: 119, max: 395
N/A

р. Аламбай

19°C
min: 116, max: 1185
N/A

р. Алей

21°C
min: -76, max: 839
N/A

р. Алчедат

13°C
min: 110, max: 627
N/A

р. Амня

14°C
min: 174, max: 520
N/A

р. Андарма

13°C
min: 89, max: 833
N/A

р. Антибес

14°C
min: 82, max: 390
N/A

р. Ануй

21°C
min: 106, max: 513
N/A

р. Аремзянка

22°C
min: 309, max: 768
N/A

р. Артынка

19°C
min: 73, max: 264
N/A

р. Ашлык

22°C
min: 2, max: 378
N/A

р. Базыр

14°C
min: 200, max: 303
N/A

р. Бакчар

12°C
min: 105, max: 741
N/A
11°C
min: 163, max: 1238
N/A

р. Балахлей

22°C
min: 48, max: 950
N/A

р. Барзас

17°C
min: 255, max: 860
N/A

р. Барсук

21°C
min: 15, max: 724
N/A

р. Басандайка

14°C
min: 66, max: 294
N/A

р. Бачат

19°C
min: 141, max: 375
N/A

р. Белая (приток Чарыша)

23°C
min: 111, max: 351
N/A

р. Белый Июс

13°C
min: 222, max: 468
N/A

р. Беляковка

23°C
min: 55, max: 553
N/A

р. Бергамак

20°C
min: 43, max: 558
N/A

р. Берла

14°C
min: 160, max: 491
N/A

р. Бия

19°C
min: 105, max: 562
N/A

р. Бобровка

22°C
min: 19, max: 165
N/A

р. Большая Кеть

10°C
min: 153, max: 807
N/A

р. Большая Лосиха

19°C
min: -54, max: 364
N/A

р. Большая Пиковка

12°C
min: 73, max: 559
N/A

р. Большая Речка

20°C
min: -97, max: 398
N/A

р. Большая Тава

22°C
min: 100, max: 970
N/A

р. Большая Терехта

18°C
min: 318, max: 537
N/A

р. Большая Юкса

р. Большегорская

19°C
min: 133, max: 413
N/A

р. Большой Аёв

20°C
min: 47, max: 772
N/A
20°C
min: 56, max: 823
N/A

р. Большой Балык, Прот. Большая Юганская

18°C
min: 186, max: 826
N/A

р. Большой Кемчуг

11°C
min: 95, max: 515
N/A

р. Большой Нягов

20°C
min: 192, max: 747
N/A

р. Большой Салым

17°C
min: 10, max: 778
N/A

р. Большой Татош

11°C
min: 42, max: 555
N/A

р. Большой Улуй

15°C
min: 52, max: 563
N/A
16°C
min: 126, max: 547
N/A

р. Большой Юган

19°C
min: 10, max: 1187
N/A
17°C
min: 62, max: 831
N/A

р. Бочанка

р. Вагай

22°C
min: 102, max: 1271
N/A
21°C
min: -10, max: 813
N/A

р. Вагран

17°C
min: 80, max: 293
N/A

р. Вандрас

17°C
min: 11, max: 738
N/A

р. Васюган

13°C
min: 60, max: 820
N/A

р. Вах

16°C
min: 180, max: 645
N/A
13°C
min: -38, max: 729
N/A
12°C
min: 11, max: 933
N/A

р. Верхняя Терсь

14°C
min: 208, max: 549
N/A

р. Галка

13°C
min: 111, max: 645
N/A

р. Дудет

14°C
min: 119, max: 312
N/A

р. Елбань

17°C
min: 86, max: 503
N/A

р. Емец

21°C
min: -25, max: 606
N/A

р. Емуртла

22°C
min: -52, max: 590
N/A

р. Жилиха

20°C
min: 152, max: 558
N/A

р. Золотой Китат

17°C
min: 140, max: 782
N/A
13°C
min: 40, max: 432
N/A

р. Икса

13°C
min: 109, max: 714
N/A
11°C
min: 145, max: 990
N/A

р. Ингу-Ягун

15°C
min: 174, max: 560
N/A

р. Инжура

22°C
min: 47, max: 509
N/A

р. Иня (Нижняя)

18°C
min: 177, max: 622
N/A
17°C
min: 143, max: 774
03.05.2020
15°C
min: 92, max: 648
01.04.2020

р. Ир

20°C
min: 53, max: 758
N/A

р. Ирбит

24°C
min: 79, max: 587
N/A

р. Иртыш

21°C
min: 11, max: 864
N/A
21°C
min: 170, max: 772
N/A
19°C
min: 85, max: 738
N/A
19°C
min: 246, max: 918
N/A
20°C
min: 75, max: 720
N/A
19°C
min: -25, max: 987
N/A

р. Ирюм

22°C
min: 46, max: 493
N/A

р. Иска

23°C
min: 122, max: 502
N/A

р. Искитимка

18°C
min: 153, max: 431
N/A

р. Ича (приток Оми)

18°C
min: 100, max: 536
N/A

р. Иша

19°C
min: 122, max: 654
N/A

р. Кабырза

15°C
min: 90, max: 241
N/A

р. Казым

13°C
min: 178, max: 525
N/A
13°C
min: 217, max: 520
N/A

р. Каква

р. Кама (приток Оми)

18°C
min: 80, max: 394
N/A
16°C
min: 97, max: 353
N/A

р. Каменка

29°C
min: 55, max: 186
N/A
19°C
min: 97, max: 461
N/A
15°C
min: 16, max: 814
N/A

р. Карабашка

22°C
min: 7, max: 231
N/A

р. Карасук

18°C
min: 281, max: 1020
15.05.2020

р. Карасуль

21°C
min: 165, max: 651
N/A

р. Каргат

19°C
min: 295, max: 657
N/A

р. Касмала

20°C
min: 47, max: 326
N/A

р. Касьма

17°C
min: 158, max: 542
N/A

р. Катунь

15°C
min: 433, max: 1186
N/A

р. Кеть

15°C
min: 43, max: 896
N/A

р. Китат

р. Кия

15°C
min: 53, max: 497
N/A

р. Коен

19°C
min: 131, max: 533
N/A

р. Кокши

15°C
min: 85, max: 356
N/A

р. Кулунда

20°C
min: 372, max: 583
N/A
20°C
min: 695, max: 992
N/A

р. Кунара

22°C
min: 63, max: 238
N/A

р. Куржина

12°C
min: 180, max: 610
N/A

р. Кучерла

18°C
min: 238, max: 382
N/A

р. Кучук

22°C
min: 112, max: 611
N/A

р. Латат

13°C
min: 57, max: 475
N/A

р. Лебяжья

14°C
min: 77, max: 317
N/A

р. Лисица

13°C
min: 118, max: 587
N/A

р. Лозьва

13°C
min: 14, max: 340
N/A
16°C
min: 48, max: 802
N/A

р. Локтевка

21°C
min: 146, max: 393
N/A

р. Ляпин

13°C
min: 441, max: 1225
N/A
13°C
min: 219, max: 1030
N/A

р. Малый Бачат

19°C
min: 88, max: 472
N/A

р. Малый Шиш

19°C
min: 48, max: 373
N/A

р. Малый Юган

16°C
min: 62, max: 931
N/A

р. Маралиха

21°C
min: 181, max: 523
N/A

р. Мергенька

22°C
min: 113, max: 577
N/A

р. Мугай

р. Назым

17°C
min: 147, max: 617
N/A

р. Нейва

23°C
min: 16, max: 298
N/A
23°C
min: 146, max: 456
N/A

р. Нижняя Алабуга

22°C
min: 104, max: 371
N/A

р. Нижняя Тунгуска (приток Тары)

20°C
min: 60, max: 595
N/A

р. Носка

22°C
min: 56, max: 664
N/A

р. Обь

10°C
min: 56, max: 725
N/A
12°C
min: 216, max: 1011
N/A
13°C
min: -31, max: 476
N/A
12°C
min: 23, max: 1061
N/A
12°C
min: 38, max: 1087
N/A
12°C
min: 120, max: 946
N/A

р. Омь

19°C
min: 49, max: 762
N/A
19°C
min: 238, max: 854
N/A
21°C
min: 133, max: 685
N/A

р. Орловка

13°C
min: 184, max: 620
N/A

р. Оша

19°C
min: 71, max: 426
N/A
19°C
min: 33, max: 510
N/A
20°C
min: 193, max: 923
N/A
20°C
min: 562, max: 1020
N/A

р. Ояш

15°C
min: 79, max: 763
N/A

р. Пайдугина

13°C
min: 173, max: 805
N/A

р. Парабель

14°C
min: 57, max: 621
N/A

р. Парбиг

11°C
min: 116, max: 838
09.05.2020

р. Пим

р. Полуй

13°C
min: 108, max: 794
N/A

р. Порос

15°C
min: 202, max: 409
N/A

р. Правая Хетта

9°C
min: 160, max: 596
N/A

р. Реж

23°C
min: 72, max: 605
N/A

р. Сарала

12°C
min: 190, max: 374
N/A

р. Седе-Яха

р. Сема

18°C
min: 72, max: 281
N/A

р. Сереж

17°C
min: 89, max: 352
N/A
16°C
min: 326, max: 737
N/A

р. Серта

15°C
min: 268, max: 671
N/A
15°C
min: 222, max: 594
N/A

р. Сеяха

4°C
min: 110, max: 280
N/A

р. Собь

11°C
min: 86, max: 453
N/A
11°C
min: 78, max: 672
N/A

р. Сотрина

18°C
min: 96, max: 361
N/A

р. Средняя Терсь

15°C
min: 262, max: 483
N/A

р. Суерь

22°C
min: 157, max: 659
N/A

р. Супра

12°C
min: 104, max: 474
N/A

р. Сыня

11°C
min: 91, max: 713
N/A

р. Тайдон

16°C
min: 145, max: 466
N/A

р. Тальменка

20°C
min: 103, max: 361
N/A

р. Тара

р. Тарсьма

18°C
min: 71, max: 363
N/A

р. Тартас

14°C
min: 151, max: 732
N/A

р. Тельбес

16°C
min: 189, max: 504
N/A

р. Тисулька

15°C
min: 70, max: 305
N/A

р. Томь

11°C
min: 120, max: 313
N/A
10°C
min: 81, max: 386
N/A

р. Тром-Юган

р. Туим

13°C
min: 70, max: 112
N/A

р. Туй

20°C
min: 23, max: 1012
N/A

р. Туртас

р. Тюхтет

10°C
min: 24, max: 378
N/A

р. Тяжин

14°C
min: -33, max: 653
N/A

р. Ужур

17°C
min: 542, max: 901
N/A

р. Уй

19°C
min: 39, max: 670
N/A
19°C
min: 38, max: 891
N/A
20°C
min: 160, max: 1079
N/A

р. Ук

22°C
min: -60, max: 422
N/A

р. Улу-Юл

13°C
min: 94, max: 693
N/A

р. Уньга

р. Ур

19°C
min: 167, max: 647
N/A

р. Урюп

12°C
min: 267, max: 435
N/A

р. Ускат

17°C
min: 87, max: 596
N/A

р. Ута

14°C
min: 70, max: 383
N/A

р. Хале-Савой

р. Хейги-Яха

р. Чапша

р. Чарыш

19°C
min: 636, max: 890
N/A
21°C
min: 150, max: 688
N/A

р. Чая

12°C
min: 111, max: 792
N/A

р. Чека

17°C
min: 252, max: 917
N/A

р. Чем

16°C
min: 143, max: 613
N/A

р. Чемровка

21°C
min: 92, max: 325
N/A

р. Черновой Нарык

17°C
min: 49, max: 479
N/A

р. Чёрный Июс

13°C
min: 235, max: 457
N/A

р. Четь

14°C
min: 53, max: 801
N/A

р. Чеченек

15°C
min: 15, max: 102
N/A

р. Чик

19°C
min: 53, max: 635
N/A

р. Чири

15°C
min: 167, max: 265
N/A

р. Чузик

12°C
min: 111, max: 793
N/A

р. Чулым (бас. озера Малые Чаны)

р. Чулым (приток Оби)

15°C
min: 109, max: 371
N/A
13°C
min: 189, max: 471
N/A
15°C
min: 143, max: 528
N/A
15°C
min: 352, max: 744
N/A
16°C
min: 360, max: 842
N/A
14°C
min: 375, max: 825
N/A
14°C
min: 181, max: 459
N/A

р. Чулышман

13°C
min: 303, max: 784
N/A

р. Шегарка

13°C
min: 16, max: 640
N/A
13°C
min: -59, max: 1244
N/A

р. Шиш

20°C
min: 167, max: 945
N/A
20°C
min: 143, max: 1276
N/A

р. Шома-Я

14°C
min: 99, max: 506
N/A

р. Щучья

7°C
min: 68, max: 563
N/A
8°C
min: 165, max: 894
N/A
8°C
min: -71, max: 446
N/A
8°C
min: -62, max: 288
N/A

р. Юконда

13°C
min: 9, max: 915
N/A

р. Юра

р. Юргамыш

21°C
min: 10, max: 384
N/A

р. Юрмыч

22°C
min: 36, max: 516
N/A

р. Яя

14°C
min: 60, max: 577
N/A