Украина

р. Десна

t воздуха: 6°C
min: N/A, max: 414
24.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -56, max: 534
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -28, max: 418
25.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 167, max: 308
26.02.2021
t воздуха: 3°C
min: 216, max: 364
26.02.2021
t воздуха: 3°C
min: 126, max: 296
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 74, max: 246
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: 60, max: 221
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 72, max: 227
26.02.2021

р. Сейм

t воздуха: 8°C
min: N/A, max: 456
24.02.2021
t воздуха: 4°C
min: N/A, max: 570
23.02.2021
t воздуха: 3°C
min: 339, max: 501
26.02.2021

р. Днепр

t воздуха: 4°C
min: 45, max: 446
25.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 23, max: 633
25.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -205, max: 756
25.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -49, max: 851
25.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -48, max: 1043
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -48, max: 661
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: -48, max: 458
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -48, max: 461
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -48, max: 623
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: -79, max: -34
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -52, max: 53
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: -79, max: -34
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: -76, max: -34
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: -76, max: -33
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: 269, max: 452
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: -22, max: 4
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 1, max: 23
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: -2, max: 12
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -18, max: 10
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -293, max: 558
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -230, max: -140
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: -240, max: -30
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: -223, max: -130
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -222, max: -138
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: -219, max: -137
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -216, max: -135
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -16, max: 6
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -20, max: 1
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -33, max: 6
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -27, max: 7
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -27, max: 6
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -25, max: 10
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -57, max: -19
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -58, max: -16
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -63, max: -10
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 448, max: 523
26.02.2021

р. Северский Донец

t воздуха: 4°C
min: 251, max: 340
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 168, max: 239
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 150, max: 243
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 313, max: 445
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 91, max: 178
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 146, max: 208
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: 196, max: 286
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 199, max: 252
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 73, max: 426
25.02.2021
t воздуха: 4°C
min: -36, max: 337
25.02.2021

р. Оскол

t воздуха: 4°C
min: -1165, max: -567
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: N/A, max: 175
23.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 3, max: 296
23.02.2021
t воздуха: 5°C
min: N/A, max: 426
23.02.2021
t воздуха: 5°C
min: -7179, max: -7179
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 559, max: 638
26.02.2021

р. Припять

t воздуха: 10°C
min: -58207, max: 420651
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 15, max: 481
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -48, max: 301
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 79, max: 587
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 79, max: 910
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: -21, max: 723
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 232, max: 303
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -307, max: 529
26.02.2021

р. Стыр

t воздуха: 10°C
min: 80, max: 202
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 203, max: 394
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 17, max: 224
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 119, max: 299
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 17, max: 402
26.02.2021

р. Горынь

t воздуха: 10°C
min: 275, max: 308
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 11, max: 99
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 47, max: 218
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 185, max: 326
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 75, max: 560
26.02.2021

р. Уборть

t воздуха: 10°C
min: 85, max: 181
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: N/A, max: 349
26.02.2021

р. Случь

t воздуха: 8°C
min: N/A, max: 102
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 97, max: 135
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 145, max: 264
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -76, max: 422
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: 23, max: 320
26.02.2021

р. Днестр

t воздуха: 14°C
min: 40, max: 160
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 147, max: 426
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: 100, max: 378
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 38, max: 725
26.02.2021
t воздуха: 16°C
min: -625501, max: 1086
26.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 199, max: 909
25.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -743, max: 906
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -111, max: 36
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: -38, max: 320
26.02.2021
t воздуха: 10°C
min: -18, max: 690
25.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 200, max: 704
25.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 224, max: 729
25.02.2021
t воздуха: 10°C
min: -3, max: 580
25.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 789, max: 1093
25.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 20, max: 800
25.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 95, max: 880
25.02.2021
t воздуха: 15°C
min: -4115, max: 1010
24.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 11795, max: 11949
26.02.2021

р. Стрый

t воздуха: 9°C
min: -955, max: 251
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: 45, max: 255
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 220, max: 361
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 77, max: 295
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 154, max: 925
26.02.2021

р. Прут

t воздуха: 16°C
min: 103, max: 611
26.02.2021
t воздуха: 16°C
min: -43, max: 372
26.02.2021
t воздуха: 16°C
min: -782, max: 366
18.02.2021
t воздуха: 16°C
min: 175, max: 434
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 138, max: 741
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -1044, max: 633
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -980, max: 805
26.02.2021

р. Дунай

t воздуха: 13°C
min: 89, max: 519
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: 54, max: 288
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: 36, max: 174
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 67, max: 148
26.02.2021

р. Черемош

t воздуха: 13°C
min: -24, max: 505
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 207, max: 1260
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 75, max: 455
26.02.2021

р. Белый Черемош

t воздуха: 13°C
min: -451, max: 251
26.02.2021

р. Черный Черемош

t воздуха: 12°C
min: 272, max: 588
26.02.2021

р. Ильца

t воздуха: 12°C
min: -16, max: 136
26.02.2021

р. Путила

t воздуха: 16°C
min: 113, max: 616
26.02.2021

р. Малый Серет

t воздуха: 12°C
min: -710, max: 524
26.02.2021

р. Серет

t воздуха: 12°C
min: -271, max: 369
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: 132, max: 547
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: -835, max: 1133
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: -1022, max: 1070
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 37, max: 120
25.02.2021
t воздуха: 12°C
min: 347, max: 423
25.02.2021

р. Тиса

t воздуха: 13°C
min: 92, max: 337
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -73, max: 832
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -360, max: 583
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -180, max: 1510
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -118, max: 367
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -118, max: 533
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: -256, max: 384
26.02.2021

р. Черная Тиса

t воздуха: 11°C
min: -118, max: 363
26.02.2021

р. Белая Тиса

t воздуха: 12°C
min: -118, max: 77
26.02.2021

р. Косовская

t воздуха: 11°C
min: -118, max: 548
26.02.2021

р. Тересва

t воздуха: 12°C
min: -30, max: 156
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -204, max: 2128
26.02.2021

р. Теребля

t воздуха: 12°C
min: -118, max: 207
26.02.2021

р. Река

t воздуха: 12°C
min: -118, max: 217
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: 12, max: 158
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: -5, max: 398
26.02.2021

р. Репинка

t воздуха: 12°C
min: -50, max: 928
26.02.2021

р. Пилипец

t воздуха: 12°C
min: -1637, max: 2775
26.02.2021

р. Боржова

t воздуха: 12°C
min: -118, max: 335
26.02.2021
t воздуха: 12°C
min: 28, max: 533
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 99, max: 620
26.02.2021

р. Латорица

t воздуха: 8°C
min: -250, max: 198
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: -249, max: 4928
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 166, max: 450
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: 2, max: 4907
26.02.2021

р. Пиня

t воздуха: 9°C
min: -280, max: 872
26.02.2021

р. Уж

t воздуха: 8°C
min: -32, max: 2433
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -102, max: 1190
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -135, max: 376
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -218, max: 139
17.02.2021

р. Люта

t воздуха: 8°C
min: -250, max: 2481
26.02.2021

р. Турья

t воздуха: 8°C
min: -72, max: 287
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 171, max: 233
26.02.2021
t воздуха: 8°C
min: -250, max: 170
26.02.2021

р. Коропец

t воздуха: 17°C
min: 30, max: 92
25.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 159, max: 192
25.02.2021

р. Чечва

t воздуха: 16°C
min: 84, max: 361
25.02.2021

р. Луква

t воздуха: 17°C
min: 14, max: 412
25.02.2021

р. Гнилая Липа

t воздуха: 17°C
min: 152, max: 365
25.02.2021

р. Жванчик

t воздуха: 12°C
min: 117, max: 227
25.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 127, max: 169
25.02.2021

р. Збруч

t воздуха: 11°C
min: 209, max: 350
25.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 124, max: 190
25.02.2021

р. Мукша

t воздуха: 10°C
min: 101, max: 197
25.02.2021

р. Смотрич

t воздуха: 13°C
min: 139, max: 269
25.02.2021
t воздуха: 10°C
min: -1081, max: 196
25.02.2021

р. Студеница

t воздуха: 10°C
min: 56, max: 116
25.02.2021

р. Золотая Липа

t воздуха: 17°C
min: 33, max: 254
25.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 161, max: 239
25.02.2021

р. Быстрица Солотвинская

t воздуха: 16°C
min: 182, max: 370
25.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 81, max: 490
25.02.2021

р. Ничлава

t воздуха: 10°C
min: 72, max: 96
25.02.2021

р. Стрыпа

t воздуха: 11°C
min: 6, max: 75
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 6, max: 125
25.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 41, max: 161
25.02.2021

р. Ворона (приток Быстрицы)

t воздуха: 17°C
min: 192, max: 519
25.02.2021

р. Калюс

t воздуха: 10°C
min: 193, max: 291
25.02.2021

р. Ушица

t воздуха: 13°C
min: 293, max: 525
25.02.2021
t воздуха: 10°C
min: 278, max: 378
25.02.2021

р. Быстрица Надворнянская

t воздуха: 16°C
min: 88, max: 341
25.02.2021
t воздуха: 16°C
min: 274, max: 517
25.02.2021

р. Лядова

t воздуха: 10°C
min: 176, max: 223
25.02.2021

р. Рыбник

t воздуха: 14°C
min: 202, max: 330
26.02.2021

р. Мурофа

t воздуха: 10°C
min: 97, max: 371
25.02.2021

р. Завадка

t воздуха: 13°C
min: 5, max: 147
26.02.2021

р. Быстрица (верхний приток Днестра)

t воздуха: 14°C
min: 216, max: 559
26.02.2021

р. Ломница

t воздуха: 16°C
min: -5, max: 185
25.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 272, max: 580
25.02.2021

р. Стрвяж

t воздуха: 13°C
min: 351, max: 534
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 238, max: 674
26.02.2021

р. Славская

t воздуха: 10°C
min: 10, max: 134
26.02.2021

р. Щирка

t воздуха: 11°C
min: 98, max: 236
26.02.2021

р. Тисменица

t воздуха: 14°C
min: 136, max: 384
26.02.2021

р. Верещица

t воздуха: 12°C
min: 38, max: 224
26.02.2021

р. Яблонька

t воздуха: 13°C
min: 213, max: 323
26.02.2021

р. Опор

t воздуха: 14°C
min: 147, max: 291
26.02.2021

р. Головчанка

t воздуха: 14°C
min: 26, max: 135
26.02.2021

р. Свирж

t воздуха: 17°C
min: 197, max: 464
25.02.2021

р. Сукель

t воздуха: 15°C
min: 125, max: 248
25.02.2021

р. Лужанка

t воздуха: 17°C
min: 56, max: 296
25.02.2021

р. Свича

t воздуха: 16°C
min: 15, max: 183
25.02.2021
t воздуха: 17°C
min: 39, max: 510
26.02.2021

р. Орява

t воздуха: 14°C
min: 73, max: 130
26.02.2021
t воздуха: 14°C
min: 73, max: 195
26.02.2021

р. Ворскла

t воздуха: 4°C
min: 115, max: 495
23.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 673, max: 707
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 108, max: 156
26.02.2021

р. Псел

t воздуха: 8°C
min: 185, max: 328
23.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 180, max: 193
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 307, max: 347
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 121, max: 206
26.02.2021

р. Бахмут

t воздуха: 5°C
min: 189, max: 233
26.02.2021

р. Берда

t воздуха: 3°C
min: 201, max: 254
26.02.2021

р. Мокрянка (приток Тересвы)

t воздуха: 12°C
min: 17, max: 81
26.02.2021

р. Стара

t воздуха: 8°C
min: 106, max: 444
26.02.2021

р. Иршава

t воздуха: 12°C
min: -31, max: 125
26.02.2021

р. Вишня

t воздуха: 12°C
min: 79, max: 341
22.02.2021

р. Западный Буг

t воздуха: 10°C
min: 205, max: 237
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 62, max: 185
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: -4, max: 311
26.02.2021

р. Полтва

t воздуха: 11°C
min: 147, max: 239
26.02.2021

р. Рата

t воздуха: 11°C
min: 40, max: 172
26.02.2021
t воздуха: 11°C
min: 152, max: 310
26.02.2021

р. Свинья

t воздуха: 11°C
min: 209, max: 263
26.02.2021

р. Солокия

t воздуха: 11°C
min: 240, max: 366
26.02.2021

р. Луга (приток Западного Буга)

t воздуха: 10°C
min: 113, max: 191
26.02.2021

р. Стоход

t воздуха: 10°C
min: 196, max: 247
26.02.2021

р. Тня

t воздуха: 8°C
min: 110, max: 158
26.02.2021

р. Смолка

t воздуха: 8°C
min: 92, max: 117
26.02.2021

р. Уж (приток Днепра)

t воздуха: 10°C
min: 121, max: 143
26.02.2021

р. Тетерев

t воздуха: 8°C
min: 28, max: 66
26.02.2021
t воздуха: 9°C
min: 54, max: 128
26.02.2021

р. Ивотка

t воздуха: 4°C
min: 203, max: 238
26.02.2021

р. Убедь

t воздуха: 3°C
min: 39, max: 90
26.02.2021

р. Снов

t воздуха: 5°C
min: -28, max: 68
26.02.2021

р. Рось

t воздуха: 7°C
min: 118, max: 155
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 172, max: 242
26.02.2021

р. Сула (приток Днепра)

t воздуха: 3°C
min: 115, max: 164
26.02.2021
t воздуха: 3°C
min: 106, max: 218
26.02.2021

р. Удай

t воздуха: 3°C
min: 134, max: 197
26.02.2021

р. Орель

t воздуха: 4°C
min: 141, max: 217
26.02.2021

р. Самара (приток Днепра)

t воздуха: 6°C
min: 79, max: 116
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: 161, max: 203
26.02.2021

р. Ингулец

t воздуха: 6°C
min: 283, max: 334
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 55, max: 155
26.02.2021

р. Южный Буг

t воздуха: 6°C
min: 202, max: 254
26.02.2021
t воздуха: 7°C
min: 157, max: 217
26.02.2021
t воздуха: 4°C
min: 301, max: 366
26.02.2021
t воздуха: 3°C
min: 174, max: 240
26.02.2021
t воздуха: 3°C
min: 298, max: 339
26.02.2021
t воздуха: 5°C
min: 325, max: 411
26.02.2021
t воздуха: 6°C
min: 440, max: 526
26.02.2021

р. Синюха (приток Южного Буга)

t воздуха: 3°C
min: 71, max: 160
26.02.2021

р. Гнилой Тикич

t воздуха: 4°C
min: 290, max: 358
26.02.2021

р. Ингул

t воздуха: 5°C
min: 280, max: 347
26.02.2021

р. Вовча

t воздуха: 5°C
min: 72, max: 164
26.02.2021

р. Сухой Торец

t воздуха: 8°C
min: 21, max: 95
26.02.2021

р. Жеребец

t воздуха: 6°C
min: 31, max: 71
26.02.2021

р. Красная (приток Северского Донца)

t воздуха: 3°C
min: 238, max: 312
26.02.2021

р. Кальчик

t воздуха: 5°C
min: 138, max: 161
26.02.2021

р. Сейм

t воздуха: 8°C
min: 397, max: 633
N/A
t воздуха: 8°C
min: -82, max: 356
N/A

р. Днепр

t воздуха: 6°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 4°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Северский Донец

t воздуха: 8°C
min: 28, max: 178
N/A
t воздуха: 8°C
min: 120, max: 377
N/A

р. Люта

t воздуха: 3°C
min: 53, max: 326
N/A

р. Турья

t воздуха: -15°C
min: 89, max: 295
N/A

р. Марковка

t воздуха: 10°C
min: 98, max: 129
12.01.2021

р. Айдар

t воздуха: 6°C
min: 46, max: 75
30.06.2020