Кавказ

р. Абин

t воздуха: 12°C
min: -972, max: -747
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -556, max: -60
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -995, max: -436
18.04.2021

р. Абрау

t воздуха: 13°C
min: -347, max: -284
18.04.2021

р. Аварское Койсу

t воздуха: 17°C
min: 76, max: 372
17.04.2021

р. Адагум

t воздуха: 13°C
min: 128, max: 776
17.04.2021

р. Адерба

t воздуха: 12°C
min: -395, max: -196
18.04.2021

р. Аксаут

t воздуха: 16°C
min: 103, max: 390
17.04.2021

р. Анапка

t воздуха: 13°C
min: -480, max: -241
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -562, max: -439
18.04.2021

р. Андийское Койсу

t воздуха: 21°C
min: 8, max: 236
17.04.2021

р. Андрюк

t воздуха: 19°C
min: -623, max: -262
18.04.2021

р. Аргун

t воздуха: 17°C
min: 33, max: 246
17.04.2021

р. Ардон

t воздуха: 17°C
min: 126, max: 350
17.04.2021

р. Армянская

t воздуха: 18°C
min: -537, max: -65
18.04.2021

р. Асса

t воздуха: 17°C
min: 62, max: 290
17.04.2021

р. Афипс

t воздуха: 13°C
min: -507, max: -126
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: N/A, max: 1007
17.04.2021

р. Аше

t воздуха: 18°C
min: -803, max: -331
18.04.2021
t воздуха: 17°C
min: -841, max: -565
18.04.2021

р. Баканка

t воздуха: 14°C
min: -1052, max: -236
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -510, max: -405
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -988, max: -692
18.04.2021

р. Бейсуг

t воздуха: 10°C
min: -637, max: -261
18.04.2021

р. Белая (приток Кубани)

t воздуха: 23°C
min: N/A, max: 383
17.04.2021
t воздуха: 16°C
min: N/A, max: 573
17.04.2021
t воздуха: 14°C
min: N/A, max: 464
17.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -1583, max: -1048
18.04.2021

р. Белка

t воздуха: 18°C
min: 49, max: 490
17.04.2021

р. Беранда

t воздуха: 22°C
min: -414, max: -393
18.04.2021

р. Бетта

t воздуха: 14°C
min: -664, max: -531
18.04.2021

р. Бзугу

t воздуха: 22°C
min: 6286, max: 6495
18.04.2021

р. Битха

t воздуха: 22°C
min: -5670, max: -619
18.04.2021

р. Богого

t воздуха: 14°C
min: -596, max: -397
18.04.2021

р. Большая Лаба

t воздуха: 18°C
min: 150, max: 383
17.04.2021
t воздуха: 18°C
min: -531, max: -217
18.04.2021

р. Большая Хоста

t воздуха: 22°C
min: -756, max: -615
18.04.2021

р. Большой Зеленчук

t воздуха: 9°C
min: 205, max: 416
17.04.2021
t воздуха: 19°C
min: 211, max: 337
17.04.2021

р. Большой Чохрак

t воздуха: 15°C
min: -511, max: -68
18.04.2021

р. Буу

t воздуха: 22°C
min: -697, max: -336
18.04.2021

р. Вишневка

t воздуха: 14°C
min: -435, max: -155
18.04.2021

р. Восточный Дагомыс

t воздуха: 22°C
min: -254, max: -145
18.04.2021

р. Вулан

t воздуха: 14°C
min: -624, max: -290
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: 212, max: 544
17.04.2021

р. Гизельдон

t воздуха: 17°C
min: 13, max: 325
17.04.2021

р. Годлик

t воздуха: 22°C
min: -959, max: -299
18.04.2021

р. Горнуха

t воздуха: 18°C
min: -628, max: -390
18.04.2021

р. Горькая

t воздуха: 13°C
min: -566, max: -242
18.04.2021

р. Грязнуха

t воздуха: 17°C
min: -395, max: -309
18.04.2021

р. Губс

t воздуха: 17°C
min: -396, max: 10491
18.04.2021

р. Гурман

t воздуха: 18°C
min: -454, max: -173
18.04.2021

р. Дальняк

t воздуха: 18°C
min: -478, max: -366
18.04.2021

р. Дедеркой

t воздуха: 15°C
min: -568, max: -344
18.04.2021

р. Детляжка

t воздуха: 22°C
min: -598, max: -414
18.04.2021

р. Дефань

t воздуха: 12°C
min: -357, max: -219
18.04.2021

р. Джанхот

t воздуха: 14°C
min: -562, max: -485
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -549, max: -353
18.04.2021

р. Джубга

t воздуха: 14°C
min: -821, max: -161
18.04.2021

р. Догуаб

t воздуха: 14°C
min: -701, max: -494
18.04.2021

р. Дооб

t воздуха: 13°C
min: -405, max: -79
18.04.2021

р. Дунайка

t воздуха: 13°C
min: -508, max: -279
18.04.2021

р. Дюрсо

t воздуха: 13°C
min: -401, max: -60
18.04.2021

р. Елизаветка

t воздуха: 15°C
min: -560, max: -137
18.04.2021

р. Ецока

t воздуха: 18°C
min: -424, max: -341
18.04.2021

р. Жане

t воздуха: 13°C
min: -603, max: -316
18.04.2021

р. Западный Дагомыс

t воздуха: 22°C
min: -464, max: -84
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: -679, max: -515
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: 9, max: 406
16.04.2021

р. Иль

t воздуха: 13°C
min: -940, max: -734
18.04.2021

р. Кепша

t воздуха: 22°C
min: -268, max: -45
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: -648, max: -170
18.04.2021

р. Кирпили

t воздуха: 10°C
min: -395, max: -239
18.04.2021

р. Ковярзе

t воздуха: 13°C
min: -1306, max: -1063
18.04.2021

р. Котлома

t воздуха: 14°C
min: -528, max: -247
18.04.2021

р. Куапсе

t воздуха: 16°C
min: -487, max: -408
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: 157, max: 251
16.04.2021

р. Кубань

t воздуха: 19°C
min: 321, max: 575
17.04.2021
t воздуха: 9°C
min: 352, max: 680
17.04.2021
t воздуха: 11°C
min: 432, max: 688
17.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -518, max: -296
18.04.2021
t воздуха: 11°C
min: -12, max: 326
17.04.2021
t воздуха: 16°C
min: -794, max: -485
18.04.2021
t воздуха: 16°C
min: 233, max: 514
17.04.2021
t воздуха: 15°C
min: -841, max: -484
18.04.2021
t воздуха: 12°C
min: -464, max: -241
18.04.2021
t воздуха: 11°C
min: -526, max: -185
18.04.2021
t воздуха: 11°C
min: -1449, max: -941
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -1525, max: -1130
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -987, max: -60
18.04.2021
t воздуха: 12°C
min: 373, max: 768
17.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -753, max: 29
18.04.2021
t воздуха: 12°C
min: -172, max: 406
17.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -950, max: -483
18.04.2021
t воздуха: 10°C
min: -626, max: -12
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -570, max: -30
18.04.2021
t воздуха: 11°C
min: -754, max: -262
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -30, max: 393
18.04.2021
t воздуха: 12°C
min: -52, max: 467
17.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -142, max: 393
17.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -466, max: -327
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: 4, max: 146
17.04.2021

р. Кува (приток Урупа)

t воздуха: 19°C
min: -472, max: -383
18.04.2021

р. Кудепста

t воздуха: 22°C
min: -751, max: -489
18.04.2021

р. Кума

t воздуха: 14°C
min: 390, max: 898
16.04.2021
t воздуха: 14°C
min: 100, max: 511
16.04.2021

р. Курджипс

t воздуха: 12°C
min: N/A, max: 301
17.04.2021
t воздуха: 14°C
min: 383, max: 670
17.04.2021

р. Кызыл-Бек

t воздуха: 19°C
min: -689, max: -591
18.04.2021

р. Кяфарь

t воздуха: 19°C
min: 101, max: 360
17.04.2021

р. Лаба

t воздуха: 17°C
min: 546, max: 845
17.04.2021
t воздуха: 16°C
min: 322, max: 594
17.04.2021
t воздуха: 15°C
min: -443, max: -282
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: 6, max: 559
17.04.2021

р. Липки

t воздуха: 14°C
min: -492, max: -238
18.04.2021

р. Лоо

t воздуха: 22°C
min: -497, max: -230
18.04.2021

р. Магри

t воздуха: 15°C
min: -256, max: -191
18.04.2021

р. Макопсе

t воздуха: 15°C
min: -554, max: -268
18.04.2021
t воздуха: 15°C
min: -563, max: -480
18.04.2021

р. Малая Лаба

t воздуха: 18°C
min: -1032, max: -860
18.04.2021
t воздуха: 18°C
min: 118, max: 320
17.04.2021

р. Малка

t воздуха: 17°C
min: -32, max: 200
17.04.2021

р. Малый Зеленчук

t воздуха: 18°C
min: 124, max: 305
17.04.2021

р. Малый Тегинь

t воздуха: 17°C
min: -744, max: -592
18.04.2021

р. Малый Чохрак

t воздуха: 15°C
min: -586, max: -114
18.04.2021

р. Марта

t воздуха: 13°C
min: 203, max: 449
17.04.2021

р. Маруха

t воздуха: 18°C
min: 202, max: 445
17.04.2021

р. Матросская

t воздуха: 22°C
min: -23, max: 322
18.04.2021

р. Мацеста

t воздуха: 22°C
min: -694, max: -585
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: -581, max: -463
18.04.2021

р. Мезыбь

t воздуха: 13°C
min: -982, max: -801
18.04.2021

р. Мзымта

t воздуха: 22°C
min: -700, max: -244
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: -983, max: -151
18.04.2021
t воздуха: 23°C
min: 60, max: 411
17.04.2021
t воздуха: 23°C
min: -706, max: -453
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: 23, max: 305
17.04.2021

р. Мокрянка

t воздуха: 17°C
min: -759, max: -381
18.04.2021

р. Нальчик

t воздуха: 14°C
min: 36, max: 279
17.04.2021

р. Небуг

t воздуха: 16°C
min: -394, max: 6700
18.04.2021

р. Нечепсухо

t воздуха: 14°C
min: -748, max: -335
18.04.2021

р. Новокубанский канал

t воздуха: 15°C
min: -415, max: 80
18.04.2021

р. Озерейка

t воздуха: 13°C
min: -482, max: -60
18.04.2021

р. Окорт

t воздуха: 17°C
min: -435, max: -237
18.04.2021
t воздуха: 17°C
min: -493, max: -372
18.04.2021

р. Осохой

t воздуха: 22°C
min: -17047, max: -16395
18.04.2021

р. Паук

t воздуха: 15°C
min: -614, max: -178
18.04.2021

р. Первая Сухая

t воздуха: 19°C
min: -288, max: -134
18.04.2021

р. Подкумок

t воздуха: 14°C
min: 102, max: 204
17.04.2021
t воздуха: 14°C
min: 250, max: 433
16.04.2021

р. Понура

t воздуха: 13°C
min: -445, max: -40
18.04.2021

р. Правый Бейсужек

t воздуха: 10°C
min: -436, max: 687
18.04.2021

р. Прямая Щель

t воздуха: 14°C
min: -571, max: -414
18.04.2021

р. Псахе

t воздуха: 22°C
min: -813, max: -669
18.04.2021

р. Псебе

t воздуха: 15°C
min: -377, max: -206
18.04.2021

р. Псебепс

t воздуха: 14°C
min: -730, max: -147
18.04.2021

р. Псезуапсе

t воздуха: 22°C
min: 16097, max: 17648
18.04.2021
t воздуха: 19°C
min: -523, max: -111
18.04.2021
t воздуха: 18°C
min: -639, max: -339
18.04.2021

р. Псекупс

t воздуха: 12°C
min: -73, max: 431
17.04.2021

р. Псенафа

t воздуха: 13°C
min: -301, max: -197
18.04.2021

р. Псефирь

t воздуха: 16°C
min: -645, max: -149
18.04.2021

р. Псоу

t воздуха: 22°C
min: -520, max: -209
18.04.2021

р. Псыж

t воздуха: 14°C
min: -662, max: -514
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -435, max: -249
18.04.2021

р. Пшада

t воздуха: 14°C
min: -971, max: -748
18.04.2021

р. Пшенахо

t воздуха: 16°C
min: -654, max: -135
18.04.2021

р. Пшеха

t воздуха: 15°C
min: -43, max: 298
17.04.2021
t воздуха: 16°C
min: -862, max: -598
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: 59, max: 568
17.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -13653, max: -84
18.04.2021

р. Пшиш

t воздуха: 17°C
min: -472, max: -61
18.04.2021
t воздуха: 16°C
min: -489, max: -51
18.04.2021
t воздуха: 16°C
min: -407, max: 71
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -1723, max: -1269
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: -1014, max: -268
18.04.2021
t воздуха: 14°C
min: 204, max: 825
17.04.2021
t воздуха: 12°C
min: -1055, max: -185
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: N/A, max: 841
17.04.2021

р. Самур

t воздуха: 19°C
min: 105, max: 336
17.04.2021

р. Свирка

t воздуха: 16°C
min: -525, max: -478
18.04.2021

р. Синюха

t воздуха: 17°C
min: -405, max: -202
18.04.2021
t воздуха: 15°C
min: -387, max: -275
18.04.2021

р. Соленая

t воздуха: 18°C
min: -396, max: -259
18.04.2021

р. Сочи

t воздуха: 22°C
min: -873, max: -657
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: 290, max: 539
16.04.2021
t воздуха: 22°C
min: -839, max: -585
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: 103, max: 271
17.04.2021

р. Спорная

t воздуха: 16°C
min: -613, max: -545
18.04.2021

р. Сукко

t воздуха: 13°C
min: -256, max: -113
18.04.2021

р. Сунжа

t воздуха: 17°C
min: 22, max: 285
17.04.2021
t воздуха: 17°C
min: 58, max: 568
17.04.2021
t воздуха: 8°C
min: 95, max: 489
17.04.2021
t воздуха: 18°C
min: 67, max: 547
17.04.2021
t воздуха: 17°C
min: -109, max: 295
18.04.2021
t воздуха: 17°C
min: -282, max: -109
18.04.2021

р. Теберда

t воздуха: 13°C
min: 141, max: 485
17.04.2021

р. Текос

t воздуха: 14°C
min: -654, max: -499
18.04.2021

р. Темрючки

t воздуха: 14°C
min: -433, max: -356
18.04.2021

р. Терек

t воздуха: 16°C
min: 6, max: 187
17.04.2021
t воздуха: 16°C
min: 137, max: 355
17.04.2021
t воздуха: 15°C
min: 123, max: 349
17.04.2021
t воздуха: 17°C
min: 74, max: 474
17.04.2021
t воздуха: 18°C
min: 135, max: 385
17.04.2021
t воздуха: 17°C
min: 98, max: 355
17.04.2021
t воздуха: 18°C
min: 308, max: 546
17.04.2021
t воздуха: 21°C
min: N/A, max: 334
17.04.2021

р. Тешебс

t воздуха: 13°C
min: -699, max: -416
18.04.2021

р. Туапсе

t воздуха: 14°C
min: N/A, max: 428
17.04.2021

р. Убинка

t воздуха: 13°C
min: -903, max: -279
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: 255, max: 714
17.04.2021

р. Угольная

t воздуха: 19°C
min: -456, max: -68
18.04.2021

р. Уллу-Кам

t воздуха: 12°C
min: 93, max: 340
17.04.2021

р. Уруп

t воздуха: 17°C
min: 120, max: 345
17.04.2021
t воздуха: 19°C
min: 66839, max: 67062
18.04.2021
t воздуха: 17°C
min: -582, max: -410
18.04.2021
t воздуха: 17°C
min: 203, max: 346
17.04.2021
t воздуха: 18°C
min: -739, max: -248
18.04.2021

р. Урух

t воздуха: 14°C
min: 20, max: 339
17.04.2021

р. Уч-Дере

t воздуха: 22°C
min: -796, max: -328
18.04.2021

р. Учкулан

t воздуха: 13°C
min: 163, max: 313
17.04.2021

р. Фарс

t воздуха: 15°C
min: -524, max: -229
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: N/A, max: 597
17.04.2021
t воздуха: 15°C
min: 50, max: 286
17.04.2021

р. Фиагдон

t воздуха: 17°C
min: -4, max: 141
17.04.2021

р. Хаджипсе

t воздуха: 22°C
min: -698, max: -591
18.04.2021

р. Хадожка

t воздуха: 15°C
min: -619, max: -150
18.04.2021

р. Херота

t воздуха: 22°C
min: -589, max: 374
18.04.2021

р. Хобза

t воздуха: 22°C
min: -579, max: -456
18.04.2021

р. Ходзь

t воздуха: 18°C
min: -1524, max: -224
18.04.2021

р. Хотецай

t воздуха: 13°C
min: -537, max: -501
18.04.2021

р. Цанык

t воздуха: 22°C
min: -588, max: -401
18.04.2021

р. Цемес

t воздуха: 14°C
min: -427, max: -341
18.04.2021

р. Цусхвадж

t воздуха: 22°C
min: -319, max: 34
18.04.2021

р. Цыпка

t воздуха: 16°C
min: -538, max: -127
18.04.2021

р. Чамлык

t воздуха: 17°C
min: -556, max: -399
18.04.2021
t воздуха: 17°C
min: 102, max: 496
17.04.2021
t воздуха: 15°C
min: -767, max: -488
18.04.2021

р. Чахцуцыр

t воздуха: 22°C
min: -400, max: -254
18.04.2021

р. Чвижепсе

t воздуха: 22°C
min: -444, max: -289
18.04.2021

р. Чегем

t воздуха: 14°C
min: 1, max: 174
17.04.2021

р. Чемитоквадже

t воздуха: 22°C
min: -449, max: -176
18.04.2021

р. Черек Балкарский

t воздуха: 14°C
min: 204, max: 468
17.04.2021

р. Черкесская Щель

t воздуха: 14°C
min: -626, max: -171
18.04.2021

р. Черное море

t воздуха: 15°C
min: -140, max: 130
18.04.2021

р. Чухобль

t воздуха: 13°C
min: -433, max: -386
18.04.2021

р. Чухукт

t воздуха: 22°C
min: -417, max: 57
18.04.2021

р. Шапсухо

t воздуха: 14°C
min: -851, max: -79
18.04.2021

р. Шахе

t воздуха: 22°C
min: -2812, max: -2365
18.04.2021
t воздуха: 22°C
min: -1545, max: -1255
18.04.2021

р. Шебс

t воздуха: 13°C
min: -555, max: -374
18.04.2021

р. Шебш

t воздуха: 13°C
min: -1096, max: -426
18.04.2021

р. Шедок

t воздуха: 18°C
min: -321, max: 1281
18.04.2021

р. Шепси

t воздуха: 15°C
min: -831, max: -352
18.04.2021

р. Шибик

t воздуха: 14°C
min: -445, max: -283
18.04.2021

р. Шидс

t воздуха: 14°C
min: -441, max: -271
18.04.2021

р. Шуюк

t воздуха: 14°C
min: -1236, max: -1043
18.04.2021

р. Ясени

t воздуха: 9°C
min: -168, max: 64
18.04.2021

р. Яшамба

t воздуха: 13°C
min: -463, max: -73
18.04.2021
t воздуха: 13°C
min: -391, max: -274
18.04.2021

р. Абин

t воздуха: 13°C
min: 331, max: 681
N/A

р. Аварское Койсу

t воздуха: 6°C
min: -59, max: 263
N/A
t воздуха: 11°C
min: 211, max: 302
N/A

р. Адегой

t воздуха: 13°C
min: 138, max: 317
N/A

р. Айгамуга

t воздуха: 13°C
min: 240, max: 446
N/A

р. Аликановка

t воздуха: 15°C
min: 201, max: 279
N/A

р. Амта-Бургуста

р. Андийское Койсу

t воздуха: 15°C
min: -66, max: 361
N/A

р. Аргун

t воздуха: 17°C
min: 90, max: 285
N/A

р. Ахтычай

t воздуха: 20°C
min: 98, max: 271
N/A

р. Баксан

t воздуха: 14°C
min: 141, max: 373
N/A
t воздуха: 14°C
min: 31, max: 252
N/A

р. Боргуста

t воздуха: 15°C
min: 170, max: 380
N/A

р. Гастогай

t воздуха: 13°C
min: 28, max: 234
N/A

р. Геналдон

t воздуха: 17°C
min: 9, max: 510
N/A

р. Герхожан

t воздуха: 14°C
min: 102, max: 700
N/A

р. Гехи

t воздуха: 17°C
min: 15, max: 80
N/A

р. Гизельдон

t воздуха: 16°C
min: 2, max: 218
N/A

р. Дарья

t воздуха: 15°C
min: 183, max: 300
N/A

р. Дах

t воздуха: 16°C
min: 89, max: 338
N/A

р. Джалка

t воздуха: 17°C
min: 40, max: 110
N/A

р. Джелтмес

t воздуха: 17°C
min: 110, max: 245
N/A

р. Ея

t воздуха: 9°C
min: 62, max: 188
N/A

р. Золка

t воздуха: 15°C
min: 62, max: 236
N/A

р. Казикумухское Койсу

min: 168, max: 351
N/A
t воздуха: 17°C
min: 42, max: 311
N/A

р. Камбилеевка

t воздуха: 17°C
min: 140, max: 277
N/A

р. Кара Койсу

t воздуха: 18°C
min: 90, max: 440
N/A

р. Кара-Самур

t воздуха: 19°C
min: 40, max: 247
N/A

р. Кирпили

t воздуха: 13°C
min: 50, max: 87
N/A

р. Кубань

t воздуха: 10°C
min: 89, max: 250
N/A
t воздуха: 11°C
min: 250, max: 712
25.06.2019
t воздуха: 13°C
min: 495, max: 725
N/A
t воздуха: 13°C
min: 481, max: 696
N/A

р. Кума

t воздуха: 15°C
min: 12, max: 277
N/A
t воздуха: 15°C
min: 57, max: 403
N/A
t воздуха: 17°C
min: 322, max: 887
N/A
t воздуха: 15°C
min: 60, max: 390
N/A

р. Курах

min: 104, max: 235
N/A

р. Куркужин

t воздуха: 15°C
min: 150, max: 374
N/A

р. Лаура

t воздуха: 22°C
min: 20, max: 288
N/A

р. Лучка

t воздуха: 14°C
min: 373, max: 493
N/A

р. Малая Лаба

t воздуха: 19°C
min: 120, max: 332
N/A

р. Малка

t воздуха: 14°C
min: 8, max: 126
N/A

р. Малый Чохрак

t воздуха: 15°C
min: 32, max: 223
N/A

р. Мокрая Буйвола

t воздуха: 16°C
min: 294, max: 417
N/A

р. Невинка

t воздуха: 13°C
min: 364, max: 599
N/A

р. Подкумок

t воздуха: 15°C
min: -81, max: 100
N/A

р. Псекупс

t воздуха: 13°C
min: 2, max: 370
N/A

р. Пшиш

t воздуха: 13°C
min: 144, max: 1114
N/A

р. Самур

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: 278
N/A
t воздуха: 20°C
min: 100, max: 391
N/A

р. Сулак

t воздуха: 20°C
min: 287, max: 518
N/A
t воздуха: 20°C
min: 118, max: 615
N/A
t воздуха: 18°C
min: 124, max: 326
N/A

р. Сунжа

t воздуха: 17°C
min: 43, max: 140
N/A

р. Терек

р. Терчек

t воздуха: 17°C
min: -13, max: 76
N/A

р. Томузловка

t воздуха: 15°C
min: 94, max: 167
N/A

р. Уллу-Кам

t воздуха: 10°C
min: 172, max: 250
30.04.2020

р. Уллучай

t воздуха: 17°C
min: 99, max: 492
N/A

р. Урсдон

t воздуха: 16°C
min: 23, max: 274
N/A

р. Уруп

t воздуха: 17°C
min: 57, max: 316
N/A

р. Усухчай

t воздуха: 19°C
min: 200, max: 310
N/A

р. Фиагдон

t воздуха: 17°C
min: 218, max: 315
N/A

р. Хзан-Ор

t воздуха: 8°C
min: 111, max: 251
N/A

р. Ходзь

t воздуха: 18°C
min: 83, max: 289
N/A

р. Хоста

t воздуха: 22°C
min: 80, max: 198
N/A

р. Цея

t воздуха: 16°C
min: 525, max: 732
N/A

р. Чамлык

t воздуха: 13°C
min: 130, max: 401
N/A

р. Челбас

t воздуха: 10°C
min: 187, max: 278
N/A

р. Чепси

t воздуха: 13°C
min: -264, max: 1969
25.03.2020

р. Черек Хуламский

t воздуха: 14°C
min: 171, max: 424
N/A

р. Чирахчай

t воздуха: 17°C
min: 17, max: 205
N/A

р. Шалажа

t воздуха: 17°C
min: 20, max: 110
N/A
t воздуха: 17°C
min: 20, max: 64
N/A

р. Шахе

t воздуха: 19°C
min: 71, max: 297
N/A

р. Шебш

t воздуха: 13°C
min: -29, max: 301
N/A