Кавказ

р. Абин

min: -972, max: -747
26.01.2022
min: -556, max: -60
26.01.2022
min: -995, max: -380
26.01.2022

р. Абрау

min: -347, max: -235
26.01.2022

р. Аварское Койсу

0°C
min: -83, max: 378
25.01.2022

р. Адагум

2°C
min: -34, max: 532
25.01.2022

р. Адерба

min: -395, max: -196
26.01.2022

р. Аксаут

0°C
min: N/A, max: 390
25.01.2022

р. Анапка

min: -480, max: -229
26.01.2022
min: -562, max: -439
26.01.2022

р. Андийское Койсу

1°C
min: -34, max: 300
25.01.2022

р. Андрюк

min: -623, max: -262
26.01.2022

р. Армянская

min: -549, max: -65
26.01.2022

р. Афипс

min: -507, max: -126
26.01.2022
4°C
min: -29, max: 1007
25.01.2022

р. Баканка

min: -1052, max: -223
26.01.2022
min: -832, max: -310
26.01.2022
min: -988, max: -627
26.01.2022

р. Бейсуг

min: -637, max: -261
26.01.2022

р. Белая (приток Кубани)

1°C
min: N/A, max: 460
25.01.2022
0°C
min: N/A, max: 621
25.01.2022
min: -1583, max: -1048
26.01.2022

р. Бетта

min: -678, max: -531
26.01.2022

р. Богого

р. Большая Лаба

р. Большой Зеленчук

min: N/A, max: 415
25.01.2022
0°C
min: N/A, max: 337
25.01.2022

р. Большой Чохрак

min: -511, max: -68
26.01.2022

р. Вулан

р. Горнуха

min: -628, max: -390
26.01.2022

р. Горькая

min: -566, max: -242
26.01.2022

р. Грязнуха

р. Губс

min: -396, max: 10507
26.01.2022

р. Гурман

min: -454, max: -173
26.01.2022

р. Дальняк

min: -478, max: -366
26.01.2022

р. Дедеркой

р. Дефань

min: -357, max: -15
26.01.2022

р. Джанхот

min: -549, max: -353
26.01.2022

р. Джубга

min: -1054, max: 618
26.01.2022

р. Догуаб

р. Дооб

min: -405, max: -79
26.01.2022

р. Дунайка

min: -508, max: -199
26.01.2022

р. Дюрсо

min: -401, max: -60
26.01.2022

р. Елизаветка

min: -560, max: -137
26.01.2022

р. Ецока

min: -424, max: -310
26.01.2022

р. Жане

min: -1513, max: -316
26.01.2022

р. Западный Дагомыс

min: N/A, max: 480
25.01.2022

р. Иль

min: -940, max: -734
26.01.2022

р. Кирпили

min: -395, max: -239
26.01.2022

р. Ковярзе

min: -1306, max: -1063
26.01.2022

р. Котлома

р. Куапсе

min: N/A, max: 274
25.01.2022

р. Кубань

1°C
min: N/A, max: 900
25.01.2022
min: -518, max: -296
26.01.2022
1°C
min: -52, max: 322
25.01.2022
2°C
min: N/A, max: 740
25.01.2022
min: -526, max: -185
26.01.2022
min: -1449, max: -941
26.01.2022
min: -987, max: -60
26.01.2022
1°C
min: N/A, max: 861
25.01.2022
2°C
min: -1059, max: 431
25.01.2022
min: -570, max: -30
26.01.2022
2°C
min: -52, max: 467
25.01.2022
1°C
min: -42, max: 414
25.01.2022

р. Кува (приток Урупа)

min: -474, max: -383
26.01.2022

р. Кума

р. Курджипс

2°C
min: -205, max: 302
25.01.2022
2°C
min: 383, max: 670
25.01.2022

р. Кызыл-Бек

min: -689, max: -591
26.01.2022

р. Кяфарь

0°C
min: 101, max: 360
25.01.2022

р. Лаба

1°C
min: 322, max: 594
25.01.2022
2°C
min: N/A, max: 559
25.01.2022

р. Липки

р. Малая Лаба

min: -1032, max: -857
26.01.2022
1°C
min: N/A, max: 320
25.01.2022

р. Малка

3°C
min: -32, max: 450
25.01.2022

р. Малый Зеленчук

0°C
min: 124, max: 305
25.01.2022

р. Малый Тегинь

min: -744, max: -592
26.01.2022

р. Малый Чохрак

min: -586, max: -114
26.01.2022

р. Марта

1°C
min: N/A, max: 519
25.01.2022

р. Маруха

0°C
min: N/A, max: 450
25.01.2022

р. Мезыбь

min: -982, max: -780
26.01.2022

р. Мзымта

5°C
min: -38, max: 382
25.01.2022

р. Мокрянка

min: -759, max: -381
26.01.2022

р. Небуг

min: -472, max: 6700
26.01.2022

р. Нечепсухо

min: -748, max: -335
26.01.2022

р. Новокубанский канал

р. Озерейка

min: -482, max: -60
26.01.2022

р. Окорт

min: -435, max: -237
26.01.2022
min: -493, max: -359
26.01.2022

р. Паук

min: -614, max: -178
26.01.2022

р. Первая Сухая

min: -291, max: -134
26.01.2022

р. Подкумок

0°C
min: -2, max: 204
25.01.2022
4°C
min: N/A, max: 433
25.01.2022

р. Понура

min: -445, max: -40
26.01.2022

р. Правый Бейсужек

min: -436, max: 703
26.01.2022

р. Прямая Щель

р. Псебе

min: -377, max: -206
26.01.2022

р. Псебепс

р. Псекупс

1°C
min: -100, max: 431
25.01.2022

р. Псенафа

min: -301, max: -168
26.01.2022

р. Псефирь

min: -648, max: -149
26.01.2022

р. Псыж

min: -662, max: -514
26.01.2022

р. Пшада

min: -971, max: -748
26.01.2022

р. Пшенахо

min: -672, max: -135
26.01.2022

р. Пшеха

р. Пшиш

min: -472, max: -61
26.01.2022
min: -489, max: -51
26.01.2022
min: -407, max: 71
26.01.2022
min: -1723, max: -1269
26.01.2022
min: -1014, max: -268
26.01.2022
1°C
min: -143, max: 900
25.01.2022
min: -1055, max: -185
26.01.2022
1°C
min: 20, max: 841
25.01.2022

р. Самур

1°C
min: -3082, max: 372
25.01.2022

р. Синюха

р. Соленая

р. Сочи

min: N/A, max: 539
25.01.2022
5°C
min: -101, max: 308
25.01.2022

р. Спорная

р. Сукко

min: -256, max: -113
26.01.2022

р. Сунжа

3°C
min: N/A, max: 568
25.01.2022
3°C
min: N/A, max: 547
25.01.2022
min: -295, max: -109
26.01.2022

р. Теберда

0°C
min: N/A, max: 385
25.01.2022

р. Текос

min: -654, max: -483
26.01.2022

р. Темрючки

р. Терек

2°C
min: N/A, max: 187
25.01.2022
1°C
min: 137, max: 355
25.01.2022
3°C
min: -4218, max: 368
25.01.2022
5°C
min: N/A, max: 515
25.01.2022
3°C
min: N/A, max: 350
25.01.2022
3°C
min: -7, max: 552
25.01.2022

р. Тешебс

min: -699, max: -416
26.01.2022

р. Туапсе

2°C
min: -272, max: 777
25.01.2022

р. Убинка

min: -903, max: -279
26.01.2022
1°C
min: -110, max: 781
25.01.2022

р. Угольная

min: -456, max: -68
23.01.2022

р. Уллу-Кам

0°C
min: -1, max: 340
25.01.2022

р. Уруп

1°C
min: N/A, max: 345
25.01.2022
min: 66839, max: 67089
26.01.2022
min: -739, max: -248
26.01.2022

р. Учкулан

р. Фарс

min: -524, max: -229
26.01.2022
2°C
min: -4, max: 701
25.01.2022
1°C
min: 59, max: 286
25.01.2022

р. Хадожка

min: -619, max: -150
26.01.2022

р. Ходзь

min: -1524, max: -224
26.01.2022

р. Хотецай

min: -537, max: -499
26.01.2022

р. Цемес

min: -427, max: -294
26.01.2022

р. Цыпка

min: -540, max: -127
26.01.2022

р. Чамлык

р. Чепси

min: -264, max: 1969
26.01.2022

р. Черкесская Щель

min: -626, max: -171
26.01.2022

р. Черное море

min: -140, max: 130
26.01.2022

р. Чухобль

р. Шапсухо

min: -859, max: -79
26.01.2022

р. Шебс

min: -555, max: -374
26.01.2022

р. Шебш

р. Шедок

min: -321, max: 1281
26.01.2022

р. Шепси

min: -831, max: -316
26.01.2022

р. Шибик

р. Шидс

min: -441, max: -271
26.01.2022

р. Ясени

р. Яшамба

min: -391, max: -274
26.01.2022

р. Абин

р. Аварское Койсу

min: -59, max: 263
N/A
min: 211, max: 302
N/A

р. Адегой

р. Айгамуга

min: 240, max: 446
N/A

р. Аликановка

р. Амта-Бургуста

р. Андийское Койсу

min: -70, max: 361
N/A

р. Аргун

min: N/A, max: 246
04.10.2021
min: 84, max: 285
N/A

р. Ардон

min: 126, max: 381
01.10.2021

р. Асса

min: 62, max: 290
30.09.2021

р. Ахтычай

min: 98, max: 271
N/A

р. Аше

min: -840, max: -331
31.12.2021
min: -841, max: -565
31.12.2021

р. Баксан

min: 141, max: 373
N/A
min: 31, max: 252
N/A

р. Белка

min: 49, max: 490
04.10.2021

р. Беранда

min: -414, max: -393
31.12.2021

р. Бзугу

min: 6286, max: 6495
31.12.2021

р. Битха

min: -5670, max: -619
31.12.2021

р. Большая Хоста

min: -756, max: -598
31.12.2021

р. Боргуста

min: 160, max: 380
N/A

р. Буу

min: -697, max: -336
31.12.2021

р. Вишневка

min: -435, max: -155
31.12.2021

р. Восточный Дагомыс

min: -254, max: -140
31.12.2021

р. Гастогай

р. Геналдон

min: 9, max: 510
N/A

р. Герхожан

min: 102, max: 700
N/A

р. Гехи

min: 15, max: 80
N/A

р. Гизельдон

min: 2, max: 225
N/A
min: 13, max: 325
01.10.2021

р. Годлик

min: -959, max: -299
31.12.2021

р. Дарья

р. Дах

р. Детляжка

min: -598, max: -414
31.12.2021

р. Джалка

min: 40, max: 110
N/A

р. Джанхот

min: -562, max: -485
27.12.2021

р. Джелтмес

р. Ея

р. Западный Дагомыс

min: -464, max: -84
31.12.2021
min: -679, max: -507
31.12.2021

р. Золка

р. Казикумухское Койсу

min: 168, max: 351
N/A
min: 42, max: 311
N/A

р. Камбилеевка

р. Кара Койсу

р. Кара-Самур

min: 40, max: 247
N/A

р. Кепша

min: -268, max: -45
31.12.2021
min: -648, max: -170
31.12.2021

р. Кирпили

р. Куапсе

р. Кубань

min: -626, max: -12
30.09.2021
min: 89, max: 250
N/A
min: -300, max: 712
25.06.2019

р. Кудепста

р. Кума

р. Курах

min: 104, max: 235
N/A

р. Куркужин

р. Лаура

р. Лоо

min: -497, max: -230
31.12.2021

р. Лучка

р. Магри

min: -256, max: -191
31.12.2021

р. Макопсе

min: -554, max: -266
31.12.2021
min: -563, max: -480
31.12.2021

р. Малая Лаба

min: 120, max: 332
N/A

р. Малка

р. Малый Чохрак

р. Матросская

min: -27, max: 322
31.12.2021

р. Мацеста

min: -694, max: -459
31.12.2021

р. Мзымта

min: -700, max: -244
31.12.2021
min: -983, max: -151
31.12.2021
min: -706, max: -425
31.12.2021

р. Мокрая Буйвола

р. Нальчик

min: N/A, max: 279
01.10.2021

р. Невинка

р. Осохой

min: -17047, max: -16395
31.12.2021

р. Подкумок

р. Псахе

min: -813, max: -669
31.12.2021

р. Псезуапсе

min: 16097, max: 17648
31.12.2021
min: -523, max: -111
31.12.2021
min: -638, max: -339
31.12.2021

р. Псекупс

min: 2, max: 370
N/A

р. Псоу

min: -539, max: -209
31.12.2021

р. Пшиш

р. Самур

min: N/A, max: 278
N/A
min: 100, max: 391
N/A

р. Свирка

min: -525, max: -478
31.12.2021

р. Сочи

min: -873, max: -657
31.12.2021
min: -839, max: -558
31.12.2021

р. Сулак

min: 287, max: 518
N/A
min: 88, max: 615
N/A
min: 124, max: 326
N/A

р. Сунжа

min: 22, max: 285
30.09.2021

р. Терек

р. Терчек

min: -13, max: 76
N/A

р. Томузловка

р. Уллу-Кам

3°C
min: 172, max: 250
30.04.2020

р. Уллучай

min: 99, max: 492
N/A

р. Урсдон

min: 23, max: 274
N/A

р. Уруп

р. Урух

min: N/A, max: 339
01.10.2021

р. Усухчай

min: N/A, max: 310
N/A

р. Уч-Дере

min: -796, max: -328
31.12.2021

р. Фиагдон

min: -4, max: 141
01.10.2021

р. Хаджипсе

р. Херота

min: -589, max: 374
31.12.2021

р. Хзан-Ор

min: N/A, max: 251
N/A

р. Хобза

min: -579, max: -456
31.12.2021

р. Ходзь

р. Хоста

min: 80, max: 198
N/A

р. Цанык

min: -588, max: -401
31.12.2021

р. Цея

min: 525, max: 732
N/A

р. Цусхвадж

min: -319, max: 34
31.12.2021

р. Чамлык

р. Чахцуцыр

min: -415, max: -254
31.12.2021

р. Чвижепсе

min: -444, max: -289
31.12.2021

р. Чегем

min: N/A, max: 157
01.10.2021

р. Челбас

р. Чемитоквадже

min: -449, max: -176
31.12.2021

р. Черек Балкарский

min: 204, max: 468
01.10.2021

р. Черек Хуламский

min: 171, max: 465
N/A

р. Чирахчай

min: 10, max: 205
N/A

р. Чухукт

min: -417, max: 57
31.12.2021

р. Шалажа

min: 20, max: 110
N/A
min: 10, max: 120
N/A

р. Шахе

min: -2812, max: -2365
31.12.2021
min: 71, max: 297
N/A
min: -1574, max: -1255
31.12.2021

р. Шебш

р. Шуюк

min: -1236, max: -1043
31.12.2021