Южный ФО

р. Водохранилище Северное

t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020

р. Волга

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
13.07.2020
t воздуха: 28°C
min: N/A, max: N/A
06.07.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 24°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020

р. Дон

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020

р. Оскол

t воздуха: 15°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 15°C
min: N/A, max: N/A
13.07.2020

р. Северский Донец

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020

р. Сож

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020

р. Темерник

t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
14.07.2020

р. Азовское море

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
02.11.2019

р. Аксай Есауловский

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Актай

t воздуха: 32°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Алай

t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Арчеда

t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Аткара

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Березовая

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Береславское водохранилище

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
26.03.2020

р. Большая

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Большой Кинель

t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 28°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020

р. Большой Уран

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Большой Черемшан

t воздуха: 28°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020

р. Бузулук

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020
t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Быстрая

t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Волга

t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 27°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Глубокая

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Дон

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 20°C
min: N/A, max: N/A
29.06.2020
t воздуха: 20°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Егорлык

t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Иловля

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020
t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Казанла

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Калаус

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Калитва

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Карай

t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Кардаил

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Кичуй

t воздуха: 31°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Колтубанка

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Колышлей

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Кондурча

t воздуха: 28°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Красная

t воздуха: 12°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 15°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 31°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Крепкая

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Крымза

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Кумылга

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Кундрючья

t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Кутулук

t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Лихая

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Малый Иргиз

t воздуха: 24°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020

р. Малый Кинель

t воздуха: 26°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Малый Уран

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Малый Черемшан

t воздуха: 28°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Матыра

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Меша

t воздуха: 31°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Миус

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
10.06.2020

р. Мокрая Панда

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Ольховая

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Ольховка

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Оскол

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
26.04.2020
t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
25.04.2020

р. Осколец

t воздуха: 16°C
min: N/A, max: N/A
26.04.2020

р. Паньшинка

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Песковатка

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Россошь

t воздуха: 15°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Савала

t воздуха: 17°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Сал

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
30.04.2020
t воздуха: 18°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Северский Донец

t воздуха: 14°C
min: N/A, max: N/A
N/A
t воздуха: 14°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Сок

t воздуха: 28°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020

р. Сызрань

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
30.05.2020

р. Ташла

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Терса

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
N/A
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Тишанка

t воздуха: 22°C
min: N/A, max: N/A
20.03.2020

р. Ток

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Тузлов

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Тушонка

t воздуха: 31°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Ула

t воздуха: 21°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Уса (приток Волги)

t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Чагра

t воздуха: 23°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020

р. Чапаевка

t воздуха: 25°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020

р. Чигла

t воздуха: 15°C
min: N/A, max: N/A
N/A

р. Чир

t воздуха: 19°C
min: N/A, max: N/A
31.05.2020