Гидпропосты на р. Чудзьйок

4°C
min: 20, max: 243
N/A

На карте