Гидпропосты на р. Санихта

6°C
min: 174, max: 393
N/A

На карте