Гидпропосты на р. Шалица

9°C
min: 11, max: 252
N/A

На карте