Северо-Западный ФО

р. Вага

19°C
min: 116, max: 978
27.07.2021
18°C
min: -84, max: 615
27.07.2021

р. Варзуга

16°C
min: 58, max: 527
27.07.2021

р. Вашка

9°C
min: 73, max: 491
27.07.2021

р. Великая

29°C
min: 1, max: 862
26.07.2021
29°C
min: -36, max: 542
26.07.2021

р. Вель

18°C
min: 56, max: 631
27.07.2021

р. Вельва

12°C
min: 125, max: 559
27.07.2021

р. Верхнетуломское водохранилище

р. Вишера (приток Вычегды)

8°C
min: 79, max: 768
27.07.2021

р. Водла

22°C
min: 24, max: 398
27.07.2021
22°C
min: 13, max: 348
27.07.2021

р. Вологда

16°C
min: -62, max: 535
27.07.2021

р. Волошка

19°C
min: 37, max: 461
27.07.2021

р. Волхов

26°C
min: 150, max: 646
27.07.2021

р. Волчья

25°C
min: 87, max: 268
27.07.2021

р. Вуокса

24°C
min: 984, max: 1177
27.07.2021
27°C
min: 936, max: 1073
27.07.2021
25°C
min: 873, max: 1004
27.07.2021
25°C
min: 612, max: 706
27.07.2021
25°C
min: 764, max: 829
27.07.2021

р. Вымь

7°C
min: N/A, max: 1151
27.07.2021

р. Вычегда

7°C
min: 108, max: 630
27.07.2021
8°C
min: 33, max: 752
27.07.2021
8°C
min: -37, max: 591
27.07.2021
12°C
min: -135, max: 630
27.07.2021
11°C
min: -22, max: 810
27.07.2021
14°C
min: -59, max: 731
27.07.2021

р. Вьюн

30°C
min: -14, max: 502
27.07.2021

р. Гдовка

26°C
min: 114, max: 305
26.07.2021

р. Давыдовка (Литтула)

24°C
min: 43, max: 281
27.07.2021

р. Емца

16°C
min: -113, max: 1003
27.07.2021

р. Ижма

8°C
min: 19, max: 582
27.07.2021

р. Иовское водохранилище

21°C
min: 27, max: 207
27.07.2021

р. Кемь

16°C
min: N/A, max: 421
27.07.2021

р. Ковда

21°C
min: 54, max: 266
27.07.2021

р. Кола

22°C
min: 15, max: 206
27.07.2021

р. Ладожское озеро

23°C
min: 215, max: 3354
26.07.2021
23°C
min: 363, max: 591
26.07.2021

р. Ловать

26°C
min: -24, max: 784
27.07.2021
25°C
min: 5, max: 500
27.07.2021

р. Лотта

24°C
min: 118, max: 395
27.07.2021

р. Луга

26°C
min: 2, max: 682
27.07.2021
27°C
min: -8, max: 627
27.07.2021

р. Луза

13°C
min: N/A, max: 620
27.07.2021
14°C
min: 1, max: 526
27.07.2021

р. Мезень

8°C
min: -27, max: 478
26.07.2021

р. Мста

26°C
min: -150, max: 1003
27.07.2021
27°C
min: -93, max: 777
27.07.2021

р. Нева

р. Неман

27°C
min: 18, max: 2081
27.07.2021
25°C
min: 226, max: 679
27.07.2021

р. Нижний Выг

17°C
min: 50, max: 335
27.07.2021

р. Озеро Белое

19°C
min: 263, max: 385
27.07.2021
20°C
min: 243, max: 389
27.07.2021
19°C
min: 413, max: 651
27.07.2021

р. Озеро Большое Раковое

24°C
min: 1255, max: 1297
27.07.2021

р. Озеро Водлозеро

20°C
min: -81, max: 284
27.07.2021

р. Озеро Выгозеро

20°C
min: 66, max: 205
27.07.2021

р. Озеро Ильмень

26°C
min: 201, max: 653
27.07.2021
24°C
min: 150, max: 660
27.07.2021

р. Озеро Ковдозеро

19°C
min: 245, max: 419
27.07.2021

р. Озеро Ловозеро

19°C
min: 1, max: 285
27.07.2021

р. Озеро Пяозеро

19°C
min: 37, max: 251
27.07.2021

р. Озеро Среднее Куйто

23°C
min: 54, max: 312
27.07.2021

р. Озеро Телекино

21°C
min: 63, max: 292
27.07.2021

р. Озеро Топозеро

19°C
min: 62, max: 266
27.07.2021

р. Озеро Экостровская Имандра

18°C
min: 35, max: 191
27.07.2021

р. Онега

17°C
min: -87, max: 388
27.07.2021
18°C
min: 106, max: 881
27.07.2021

р. Онежское озеро

21°C
min: 94, max: 201
27.07.2021
21°C
min: 92, max: 202
27.07.2021
22°C
min: 81, max: 211
27.07.2021

р. Оять

26°C
min: 2, max: 482
27.07.2021

р. Паша

25°C
min: 147, max: 817
27.07.2021
24°C
min: 118, max: 464
26.07.2021

р. Печора

8°C
min: -21, max: 744
27.07.2021
6°C
min: -1006, max: 1003
27.07.2021
6°C
min: -47, max: 796
27.07.2021
9°C
min: 125, max: 1253
27.07.2021
8°C
min: 2, max: 1192
27.07.2021
11°C
min: -11, max: 1157
27.07.2021

р. Пинега

12°C
min: 64, max: 486
27.07.2021
11°C
min: 24, max: 660
27.07.2021
13°C
min: -57, max: 558
27.07.2021
15°C
min: -48, max: 915
27.07.2021

р. Плюсса

25°C
min: 144, max: 557
26.07.2021
26°C
min: 53, max: 656
26.07.2021

р. Полисть

27°C
min: 19, max: 545
27.07.2021

р. Полометь

26°C
min: -53, max: 300
27.07.2021

р. Поной

17°C
min: 104, max: 542
27.07.2021
12°C
min: 3, max: 588
27.07.2021

р. Преголя

27°C
min: N/A, max: 987
27.07.2021
25°C
min: 482, max: 883
27.07.2021
25°C
min: 37, max: 641
27.07.2021

р. Пчевжа

27°C
min: 26, max: 565
27.07.2021

р. Свирь

18°C
min: 101, max: 192
27.07.2021

р. Северная Двина

15°C
min: -45, max: 734
27.07.2021
15°C
min: 2, max: 863
27.07.2021
16°C
min: -102, max: 1025
27.07.2021
15°C
min: -149, max: 896
27.07.2021
15°C
min: 74, max: 778
27.07.2021

р. Сегозерское водохранилище

19°C
min: 316, max: 596
27.07.2021

р. Серебрянское водохранилище

16°C
min: 200, max: 910
26.07.2021

р. Сума

17°C
min: -15, max: 184
27.07.2021

р. Сухона

17°C
min: -4, max: 745
27.07.2021
15°C
min: 32, max: 906
27.07.2021
16°C
min: -1198, max: 859
27.07.2021
16°C
min: 1, max: 730
27.07.2021

р. Сысола

13°C
min: 5, max: 479
27.07.2021
12°C
min: 63, max: 559
27.07.2021
12°C
min: 98, max: 3004
27.07.2021

р. Тигода

27°C
min: 55, max: 582
27.07.2021

р. Тосна

28°C
min: 112, max: 635
27.07.2021

р. Умба

16°C
min: 22, max: 375
27.07.2021

р. Уса (приток Печоры)

7°C
min: -22, max: 940
27.07.2021

р. Чирко-Кемь

17°C
min: 35, max: 324
27.07.2021

р. Шексна

21°C
min: 349, max: 553
27.07.2021

р. Шуя Беломорская

16°C
min: N/A, max: 303
25.07.2021

р. Юг

17°C
min: 72, max: 637
27.07.2021

р. Ягорба

18°C
min: -7, max: 362
27.07.2021

р. Авлога

29°C
min: 1, max: 340
N/A

р. Адзьва

7°C
min: 72, max: 900
N/A

р. Акким

19°C
min: 14, max: 193
N/A

р. Алоля

24°C
min: 60, max: 214
N/A

р. Анграпа

27°C
min: 78, max: 377
N/A

р. Андома

21°C
min: 20, max: 493
N/A

р. Аннама

16°C
min: 202, max: 325
N/A

р. Болотница

р. Большая Велмукса

22°C
min: 1, max: 294
N/A

р. Большая Ельма

20°C
min: 19, max: 338
N/A

р. Большая Илеша

12°C
min: 57, max: 344
N/A

р. Большая Лоптюга

8°C
min: 99, max: 503
N/A

р. Большой Кочмес

6°C
min: 11, max: 732
N/A

р. Большой Тудер

26°C
min: 10, max: 285
N/A

р. Вага

18°C
min: 10, max: 472
N/A
18°C
min: 222, max: 514
N/A
19°C
min: 28, max: 770
N/A
17°C
min: -21, max: 836
N/A

р. Ваймуга

15°C
min: 68, max: 174
N/A

р. Валя

25°C
min: 3, max: 291
N/A

р. Вашка

9°C
min: 2, max: 473
N/A

р. Велеса

19°C
min: 40, max: 438
N/A

р. Великая

24°C
min: 6, max: 311
N/A
29°C
min: 7, max: 324
N/A

р. Вель

18°C
min: 23, max: 186
N/A

р. Вельгия

26°C
min: 138, max: 389
N/A

р. Верхняя Ерга

16°C
min: 117, max: 405
N/A

р. Видлица

19°C
min: -23, max: 152
N/A

р. Виледь

13°C
min: 78, max: 499
N/A

р. Водла

21°C
min: 1, max: 323
N/A

р. Вожега

20°C
min: 68, max: 396
N/A

р. Вологда

18°C
min: 20, max: 372
N/A

р. Воложба

26°C
min: 6, max: 432
N/A
24°C
min: 5, max: 392
N/A

р. Волома

21°C
min: 49, max: 229
N/A
23°C
min: 2, max: 345
N/A

р. Волошка

19°C
min: 52, max: 588
N/A

р. Воль

7°C
min: 74, max: 663
N/A

р. Вонгуда

17°C
min: -4, max: 499
N/A

р. Воронья

19°C
min: 22, max: 190
N/A

р. Вочь

10°C
min: 12, max: 642
31.05.2021

р. Вруда

26°C
min: 1, max: 156
N/A

р. Вува

20°C
min: 135, max: 264
N/A

р. Вымь

8°C
min: 2, max: 850
N/A

р. Вычегда

6°C
min: 23, max: 454
N/A
8°C
min: 128, max: 722
N/A
12°C
min: 9, max: 786
N/A
13°C
min: 32, max: 744
N/A
14°C
min: 9, max: 666
N/A

р. Выя

11°C
min: 64, max: 416
N/A

р. Гдовка

min: 22, max: 37
N/A

р. Голубая (приток Преголи)

26°C
min: 67, max: 443
N/A

р. Гольцовка

17°C
min: 1, max: 131
N/A

р. Гороховка

29°C
min: 5, max: 222
N/A

р. Двиница

20°C
min: 48, max: 658
N/A

р. Дорожковка

16°C
min: 34, max: 281
N/A

р. Дымовка

27°C
min: 135, max: 320
N/A

р. Евда

15°C
min: 48, max: 408
N/A

р. Егул

12°C
min: 17, max: 322
N/A

р. Едома

р. Ежуга

12°C
min: 65, max: 340
N/A

р. Ёлва

7°C
min: 77, max: 544
30.06.2021

р. Ёма

16°C
min: 17, max: 280
N/A

р. Емца

17°C
min: 22, max: 138
N/A
16°C
min: -82, max: 791
N/A

р. Ена

20°C
min: 15, max: 250
N/A

р. Желча

24°C
min: 95, max: 343
N/A

р. Заробская Робья

25°C
min: 3, max: 664
N/A

р. Злая

27°C
min: 375, max: 667
N/A

р. Золотица

р. Ивина

21°C
min: 8, max: 407
N/A

р. Ижма

7°C
min: 44, max: 323
N/A
23°C
min: N/A, max: 512
02.06.2021
8°C
min: -6, max: 780
N/A
9°C
min: 85, max: 898
N/A
16°C
min: 27, max: 557
N/A

р. Ижора

29°C
min: 5, max: 268
N/A

р. Илыч

р. Инструч

27°C
min: 7, max: 367
N/A

р. Иосер

7°C
min: 80, max: 932
31.05.2021

р. Исакова

7°C
min: 17, max: 361
N/A

р. Исса (приток Великой)

24°C
min: 3, max: 357
N/A

р. Капша

24°C
min: 51, max: 392
N/A

р. Кена

20°C
min: 78, max: 277
N/A

р. Кепа

22°C
min: 186, max: 367
N/A
19°C
min: 2, max: 204
N/A

р. Кепина

р. Кересть

26°C
min: 8, max: 332
N/A

р. Керкешь

23°C
min: 126, max: 198
N/A
23°C
min: 40, max: 130
N/A

р. Кипшенга

16°C
min: 27, max: 488
N/A

р. Кица

22°C
min: 2, max: 296
N/A

р. Кичменьга

16°C
min: 106, max: 531
17.05.2021

р. Коваши

29°C
min: 1, max: 493
N/A

р. Ковдора

20°C
min: 86, max: 177
N/A

р. Кодима

17°C
min: 29, max: 200
N/A

р. Кодина

17°C
min: 136, max: 543
N/A

р. Кола

22°C
min: 2, max: 228
N/A

р. Колода

21°C
min: 23, max: 309
N/A

р. Колос-Йоки

22°C
min: 69, max: 171
N/A
15°C
min: 13, max: 276
N/A

р. Ком

10°C
min: 43, max: 289
N/A

р. Контокки

23°C
min: 102, max: 156
N/A
22°C
min: 63, max: 280
N/A

р. Корпи-Йоки

21°C
min: 36, max: 194
N/A

р. Косью

7°C
min: 74, max: 434
N/A

р. Котуга

12°C
min: 10, max: 192
N/A

р. Кубена

19°C
min: 238, max: 885
N/A

р. Кудеб

29°C
min: 5, max: 434
N/A

р. Кулой

18°C
min: 93, max: 456
N/A
12°C
min: -5, max: 347
N/A

р. Кулом-Ю

8°C
min: 26, max: 415
N/A

р. Кумса

22°C
min: -30, max: 128
N/A

р. Кунья

23°C
min: 86, max: 409
N/A
26°C
min: 5, max: 855
N/A

р. Лава

25°C
min: 72, max: 650
N/A

р. Лада

24°C
min: 2, max: 295
N/A

р. Лаун-Йоки

р. Лая

р. Леденга

17°C
min: 58, max: 352
N/A

р. Ледь

18°C
min: 119, max: 595
N/A

р. Лежа

17°C
min: 124, max: 727
N/A

р. Лекса

20°C
min: 8, max: 332
N/A
21°C
min: 148, max: 443
N/A

р. Лекшма

20°C
min: 67, max: 250
N/A

р. Лендерка

24°C
min: 156, max: 301
N/A

р. Лепша

19°C
min: 46, max: 372
N/A

р. Летняя

19°C
min: 65, max: 198
N/A

р. Ловать

23°C
min: 109, max: 381
N/A
22°C
min: 42, max: 402
N/A

р. Локня

21°C
min: 60, max: 218
N/A

р. Локчим

11°C
min: 22, max: 457
N/A
12°C
min: 48, max: 498
N/A

р. Лопь-Ю

8°C
min: 55, max: 501
N/A

р. Лососинка

20°C
min: 1, max: 191
N/A

р. Лотта

20°C
min: 475, max: 659
N/A

р. Луга

26°C
min: 1, max: 454
N/A

р. Луза

14°C
min: 85, max: 755
N/A

р. Лунь

18°C
min: 9, max: 255
N/A

р. Лучинка

21°C
min: 54, max: 119
N/A

р. Малая Визинга

12°C
min: 88, max: 505
N/A

р. Малая Невка

min: 403, max: 634
N/A

р. Малошуйка

15°C
min: 28, max: 361
N/A

р. Мамоновка

25°C
min: 134, max: 312
N/A

р. Мда

р. Мегра (бас. Белого озера)

19°C
min: 26, max: 248
N/A

р. Мегра (бас. Онежского озера)

17°C
min: 2, max: 228
N/A

р. Мегрега

25°C
min: 10, max: 250
N/A

р. Межа (приток Западной Двины)

20°C
min: 82, max: 940
N/A
19°C
min: 11, max: 787
N/A

р. Мезень

7°C
min: 72, max: 707
N/A
8°C
min: 239, max: 690
N/A
8°C
min: 102, max: 747
N/A

р. Монча

19°C
min: 36, max: 152
N/A

р. Мста

26°C
min: 136, max: 700
N/A

р. Мудьюга

16°C
min: 47, max: 307
N/A

р. Мшага

25°C
min: 106, max: 423
N/A

р. Нарва

27°C
min: 1, max: 291
N/A

р. Нева

29°C
min: 616, max: 967
N/A
29°C
min: 500, max: 808
N/A
29°C
min: 442, max: 668
N/A

р. Неглинка

21°C
min: 224, max: 284
N/A

р. Нельма

25°C
min: 120, max: 215
N/A

р. Неман

22°C
min: 47, max: 375
05.07.2021
25°C
min: 11, max: 330
05.07.2021
24°C
min: 5, max: 273
05.07.2021
25°C
min: -5, max: 321
05.07.2021

р. Немина

21°C
min: 5, max: 201
N/A

р. Ненокса

min: -7, max: 356
N/A

р. Нивка

19°C
min: 78, max: 174
N/A

р. Нившера

7°C
min: 50, max: 575
N/A

р. Нижняя Тойма

16°C
min: 22, max: 417
N/A

р. Новзема

19°C
min: 3, max: 255
N/A

р. Нота

21°C
min: 262, max: 343
N/A

р. Обша

20°C
min: 63, max: 881
N/A

р. Олонка

25°C
min: 6, max: 315
N/A
25°C
min: 2, max: 442
N/A

р. Онега

20°C
min: 26, max: 201
N/A
18°C
min: 18, max: 813
N/A
19°C
min: 3, max: 677
N/A

р. Онигма

р. Оредеж

26°C
min: 30, max: 164
N/A
29°C
min: 120, max: 414
N/A

р. Орлинка

29°C
min: 9, max: 227
N/A

р. Охта

р. Охтома

13°C
min: 98, max: 406
N/A

р. Оять

22°C
min: 2, max: 389
N/A
20°C
min: 14, max: 480
N/A

р. Паша

24°C
min: 101, max: 415
N/A
25°C
min: 10, max: 508
N/A

р. Пежма

18°C
min: 58, max: 316
N/A

р. Пёза

7°C
min: 88, max: 575
N/A

р. Пеза

min: 163, max: 687
N/A

р. Перехода

25°C
min: 68, max: 349
N/A

р. Перовка

29°C
min: 227, max: 386
N/A

р. Пета-Оя

21°C
min: 46, max: 169
N/A

р. Петровка

26°C
min: 160, max: 340
N/A

р. Печа

22°C
min: 4, max: 363
N/A

р. Печенга

22°C
min: 59, max: 278
N/A

р. Печора

8°C
min: 20, max: 612
N/A
9°C
min: 5, max: 600
N/A
6°C
min: -32, max: 715
N/A
8°C
min: 95, max: 1288
N/A
10°C
min: 2, max: 1110
N/A
10°C
min: 5, max: 770
N/A

р. Пеша

9°C
min: 15, max: 930
N/A

р. Пинега

11°C
min: 223, max: 897
N/A
13°C
min: -13, max: 684
N/A

р. Писса

27°C
min: 36, max: 451
N/A

р. Подюга

р. Покшеньга

14°C
min: 25, max: 535
N/A

р. Пола

26°C
min: 2, max: 897
N/A

р. Полисть

26°C
min: 51, max: 703
N/A

р. Понча

21°C
min: 5, max: 310
N/A
16°C
min: 2, max: 289
N/A

р. Поньгома

15°C
min: 11, max: 221
N/A
17°C
min: 2, max: 262
N/A

р. Поча

р. Прупт

9°C
min: 90, max: 529
N/A

р. Пскова

29°C
min: 3, max: 448
N/A

р. Пушма

15°C
min: 116, max: 525
N/A

р. Пяльма

21°C
min: 2, max: 230
N/A

р. Пярдомля

24°C
min: 3, max: 243
N/A

р. Рагнукса

22°C
min: -19, max: 319
N/A

р. Редья

26°C
min: 2, max: 739
N/A

р. Роста

22°C
min: 2, max: 173
N/A

р. Рыбница

7°C
min: 157, max: 388
N/A

р. Самина

21°C
min: 16, max: 419
N/A

р. Свидь

20°C
min: 29, max: 271
N/A

р. Святрека

21°C
min: 1, max: 169
N/A

р. Северная Двина

min: -20, max: 710
N/A
15°C
min: -24, max: 752
N/A
17°C
min: -140, max: 710
N/A
17°C
min: -64, max: 851
06.11.2020
16°C
min: 28, max: 1118
N/A
15°C
min: 84, max: 653
N/A

р. Седь-Ю

7°C
min: 108, max: 628
N/A

р. Селезневка

28°C
min: 49, max: 218
N/A
29°C
min: -18, max: 243
N/A

р. Сергевань

19°C
min: 8, max: 183
N/A

р. Систа

р. Ситня

25°C
min: 52, max: 397
N/A

р. Сия

р. Сойва

7°C
min: 42, max: 323
N/A

р. Сомба

22°C
min: -10, max: 225
N/A

р. Сороть

20°C
min: 4, max: 478
N/A

р. Сояна

9°C
min: 4, max: 521
N/A

р. Старая Оредеж

р. Старая Тотьма

р. Стрельна

15°C
min: 16, max: 328
N/A

р. Судно

24°C
min: 75, max: 260
N/A

р. Сула (приток Печоры)

min: 9, max: 715
N/A

р. Сухона

19°C
min: -23, max: 544
N/A
20°C
min: 52, max: 629
N/A
min: 78, max: 590
N/A
16°C
min: 17, max: 438
N/A

р. Сямжена

20°C
min: 90, max: 646
N/A

р. Сяньга

21°C
min: 44, max: 145
N/A

р. Сясь

25°C
min: 1, max: 266
N/A

р. Тамица

14°C
min: 80, max: 225
N/A

р. Териберка

р. Тиксна

18°C
min: 80, max: 349
N/A

р. Тихвинка

25°C
min: 4, max: 580
N/A
25°C
min: 2, max: 629
N/A

р. Толва

19°C
min: 99, max: 231
N/A

р. Тошня

11°C
min: 24, max: 197
N/A

р. Тукса

19°C
min: 1, max: 191
N/A

р. Тулебля

27°C
min: 472, max: 681
N/A

р. Тулема-Йоки

21°C
min: 2, max: 322
N/A

р. Тумча

21°C
min: 18, max: 259
N/A

р. Тунгуда

р. Уверь

26°C
min: 3, max: 653
N/A

р. Уксун-Йоки

22°C
min: 39, max: 232
N/A

р. Умба

17°C
min: 71, max: 145
N/A

р. Ундужа

20°C
min: 2, max: 292
N/A
19°C
min: 10, max: 297
N/A

р. Уница

23°C
min: 149, max: 362
N/A

р. Ура

22°C
min: 5, max: 158
N/A

р. Уса (приток Печоры)

7°C
min: 21, max: 1161
N/A
9°C
min: 22, max: 1173
N/A

р. Усвяча

20°C
min: 102, max: 256
N/A
22°C
min: 62, max: 521
30.06.2021

р. Устья

18°C
min: 76, max: 791
N/A
18°C
min: 72, max: 689
N/A

р. Утроя

29°C
min: 6, max: 508
N/A

р. Уфтюга

22°C
min: 53, max: 348
N/A
14°C
min: 137, max: 508
N/A
17°C
min: 97, max: 528
N/A

р. Ухта

20°C
min: 52, max: 209
N/A
23°C
min: 2, max: 343
26.05.2021
24°C
min: 100, max: 291
N/A
8°C
min: 282, max: 625
N/A

р. Ухтомица

21°C
min: 25, max: 341
15.05.2021

р. Хариусовая

8°C
min: 62, max: 508
N/A

р. Хоседа-Ю

р. Хревица

27°C
min: 19, max: 170
N/A

р. Цильма

11°C
min: 51, max: 847
N/A

р. Цна

28°C
min: 6, max: 545
N/A

р. Чаваньга

15°C
min: 2, max: 210
N/A

р. Череха

29°C
min: 27, max: 612
N/A

р. Черная (бас Онежского озера)

21°C
min: 2, max: 191
N/A

р. Чикшина

7°C
min: 126, max: 498
N/A

р. Чирко-Кемь

р. Чудзьйок

18°C
min: 20, max: 243
N/A

р. Чурьега

р. Шалица

21°C
min: 11, max: 252
N/A

р. Шарженга

16°C
min: 33, max: 447
N/A

р. Шелонь

29°C
min: 81, max: 699
N/A
25°C
min: 2, max: 622
N/A
25°C
min: 82, max: 617
N/A

р. Шелтозерка

19°C
min: 2, max: 108
N/A

р. Шешупе

25°C
min: 71, max: 819
N/A

р. Шима

23°C
min: 195, max: 523
17.05.2021

р. Шовна

22°C
min: 143, max: 328
N/A

р. Шомушка

25°C
min: 3, max: 328
N/A

р. Шуя Онежская

21°C
min: -14, max: 218
N/A

р. Эня-Йоки

21°C
min: 19, max: 330
N/A

р. Юг

15°C
min: -25, max: 563
N/A

р. Южная Мылва

7°C
min: 90, max: 490
31.05.2021

р. Юкспорйок

18°C
min: 24, max: 109
N/A

р. Юуван-Йоки

25°C
min: 76, max: 230
N/A

р. Явонь

24°C
min: 3, max: 306
N/A

р. Явосьма

24°C
min: 72, max: 532
N/A

р. Яндеба

21°C
min: 2, max: 548
N/A

р. Янис-Йоки

22°C
min: 83, max: 232
N/A

р. Яренга

11°C
min: 129, max: 444
N/A

р. Ящера

26°C
min: 12, max: 118
N/A